ข่าว

'กระทรวงกลาโหม' ยึดกรอบ 'ที่ราชพัสดุ' เปิดทาง ปชช.ใช้ประโยชน์ที่ดินกองทัพ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประชุมคณะรัฐมนตรีตามความคืบหน้าการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในความครอบครองของกระทรวงกลาโหม (กห.) ล่าสุด กห.รายงาน พร้อมประสานกรมธนารักษ์ วางแนวทางในการจัดสรรให้ประชาชนที่อยู่ในข่ายเดือดร้อนที่ทำกินเข้าทำประโยชน์ ส่วนสำรวจแปลงที่ดิน อุดรธานี มีเนื้อที่ 2 หมื่นไร่

นางรัดเกล้า สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า  การประชุมคณะรัฐมนตรี  (ครม.  ) วันนี้   ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในความครอบครองของกระทรวงกลาโหม (กห.)  เดิมครม. มีมติเมื่อ 26 ก.ย. 2566 เห็นชอบให้ กระทรวงกลาโหม  ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด เพื่อตรวจสอบพื้นที่ของรัฐในความครอบครองของแต่ละหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงกลาโหม  ให้ถูกต้อง ชัดเจน และพิจารณากำหนดแนวทางการอนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ เพื่อทำกินในที่ดินดังกล่าวในส่วนที่มิได้ใช้ประโยชน์ แล้วรายงานความคืบหน้าต่อครม. ภายใน 2 สัปดาห์ตามที่นายกฯ เสนอ

 

 

 

การประชุมครม. วันนี้   "กระทรวงกลาโหม"   จึงได้เสนอรายงานความคืบหน้าการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐในความครอบครองของ กระทรวงกลาโหม  โดย กระทรวงกลาโหม ได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากแผนการพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินในความครอบครองของ กระทรวงกลาโหม    พ.ศ. 2566-2580 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1. ประเภทที่ดิน 2. รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 3. แผนการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดิน และกำหนดแนวทางการอนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์ เพื่อทำกินในที่ดินในความครอบครองของ  

 

 

ได้แนวทางปฏิบัติจะใช้ที่ดินประเภทที่ราชพัสดุซึ่งมีประชาชนอยู่อาศัยถาวร ชุมชนหนาแน่นหรือหมดความจำเป็นในการใช้ประโยชน์ราชการทหาร มาดำเนินการ โดยมีการจัดลำดับความเร่งด่วนของพื้นที่  ทั้งนี้การอนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อทำกิน จะต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบว่าด้วยที่ราชพัสดุที่เกี่ยวข้อง โดย กระทรวงกลาโหม  จะประสานกับกรมธนารักษ์ เพื่อหารือแนวทางในการจัดสรรที่ดินดังกล่าว ให้กับประชาชนที่มีความเดือดร้อนในพื้นที่ทำกิน รวมถึงร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4   กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติต่อไป โดยจะเร่งดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

 

 

สำหรับจำนวนพื้นที่ ที่จะให้ประชาชนใช้ประโยชน์นั้น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แจ้งเบื้องต้นว่า จ.อุดรธานี เตรียมจัดสรรให้แล้ว 20,000 ไร่   จ.กาญจนบุรี กว่า 3,000 ไร่ และป้อมพระจุลเกล้า จ.สมุทรปราการ กว่า 300 ไร่   ถือเป็นแค่ตัวเลขเบื้องต้น อาจจะจัดหาเพิ่มเติมได้อีก และจะมีการทำสัญญาเช่าที่ดิน เริ่มต้นประมาณปลายปีนี้   หรืออย่างช้าที่สุดมกราคม ปีหน้า

 

 

 

.

หมายเหตุภาพประกอบ [ แฟ้มภาพ ]  ภาพโดย thaigovt

.

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ