ข่าว

กรมการข้าว ชวนชาวนาร่วมโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว จุดแข็งได้ผลผลิตดี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"อธิบดีกรมการข้าว" ย้ำในการจัดทำ "โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566"  มุ่งหวัง  ให้เกษตรกรได้เปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ที่ผลิตและจำหน่ายโดยหน่วยงานรัฐ มั่นใจช่วย ยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิต ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เปิดเผยว่า   กรมการข้าว ได้จัดทำ  "โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566"  ด้วยความมุ่งหวัง  ให้เกษตรกรได้เปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ที่ผลิตและจำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิต ให้ตรงกับความต้องการของตลาด เอื้อให้ผลผลิตไทย  สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

 

 

 


ทั้งนี้องค์ประกอบ ต่อการ  ปลูกข้าวให้ได้ผลดีมีปัจจัยหลายอย่าง ทั้งคุณภาพของดิน ปริมาณน้ำ และเทคโนโลยี แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือเมล็ดพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง ต้านทานต่อโรค แมลงศัตรูพืช และได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด   จึงเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้แก่เกษตรกรได้เปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

 

 

 

 "สำหรับในปีถัดไป   เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ และเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการฯมาก่อน สามารถเตรียมความพร้อมในเรื่องของคุณสมบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือสามารถติดตามข่าวสารโครงการนี้ เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้าน "  อธิบดีกรมการข้าว  ระบุ

 

 

กรมการข้าว ชวนชาวนาร่วมโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว จุดแข็งได้ผลผลิตดี ณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

 

 

นายนรภัทร ศรีษะนอก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เปิดเผยว่า กรมการข้าว มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ดำเนินงานภายใต้  "โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566"  ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการ ของกรมการข้าว

 

 

 

โดยการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มนาแปลงใหญ่และเกษตรกรทั่วไป ผ่านทางสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ   ย้ำให้เห็นว่าโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ผลิตและจำหน่ายจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวที่ดีมีคุณภาพ  ขายได้ราคาดี 

 

 

กรมการข้าว ชวนชาวนาร่วมโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว จุดแข็งได้ผลผลิตดี

 

 

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ