ข่าว

'คณะวิทย์ฯ มทร.สุวรรณภูมิ' รับ 'Dek 67' กว่า 700 ที่นั่ง เช็คที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'คณะวิทย์ฯ มทร.สุวรรณภูมิ' รับ 'Dek 67' รอบ Portfolio-โควตา-รับตรงอิสระ รวมกว่า 700 ที่นั่ง ระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ Portfolio Quota และรับตรงอิสระ โดยมีหลักสูตรที่เปิดรับสมัครดังนี้

'คณะวิทย์ฯ มทร.สุวรรณภูมิ' รับ 'Dek 67' กว่า 700 ที่นั่ง เช็คที่นี่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

 •  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 •  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 •  สาขาวิชานวัตกรรมวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
 •  สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล
 •  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล
 •  สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม
 •  สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพ

 

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 •  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 •  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง)
 •  สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

 

 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)

 •  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

 

'คณะวิทย์ฯ มทร.สุวรรณภูมิ' รับ 'Dek 67' กว่า 700 ที่นั่ง เช็คที่นี่

กำหนดรับสมัคร

 • รอบ Portfolio Quota เริ่ม วันที่ 1 กันยายน 2566 - วันที่ 20 ธันวาคม 2566
 • รอบ รับตรงอิสระ เริ่มวันที่ 1 กันยายน 2566 - วันที่ 30 มิถุนายน 2567

 

 

สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่ admissions.rmutsb.ac.th โดยไม่ต้องชำระค่าสมัคร

 

กำหนดสอบคัดเลือกทุกวันพุธของสัปดาห์ถัดไปหลังการสมัคร

 

รู้ผลทันทีโดยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โทร : 0 3570 9085 หรือ 08 1780 6996 และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.09 2263 0007 สำหรับผู้ที่ชำระเงินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ลดค่าธรรมเนียมบำรุงการศึกษา 50% อีกด้วย

'คณะวิทย์ฯ มทร.สุวรรณภูมิ' รับ 'Dek 67' กว่า 700 ที่นั่ง เช็คที่นี่

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด