ข่าว

รมช.เกษตรฯ มอบ 'กรมปศุสัตว์' ช่วยเกษตรกร 8 จังหวัด เดือดร้อนน้ำท่วม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงเกษตรและสหกรณ์  "ไชยา หรหมา" เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม ที่สร้างผลกระทบในหลายจังหวัด มอบมาย "อธิบดีกรมปศุสัตว์" ส่งความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน กำชับทำงานอย่างเป็นระบบ "กรมปศุสัตว์" สรุปสถานการณ์พบความเดือดร้อนกระจาย 8 จังหวัด

       
นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงเกษตร และสหกรณ์  เปิดเผยว่า ได้สั่งการด่วน ให้นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์   ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในขณะนี้   ซึ่งเกิดขึ้นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ  โดยเน้นย้ำ "กรมปศุสัตว์ " ให้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น  ทัั้งยังขอให้จัดการช่วยเหลือแก่เกษตรกรอย่างเต็มที่อย่างเป็นระบบ

 

 

 

 

ทั้งยังมอบให้ "กรมปศุสัตว์ " จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ทั้งส่วนกลางและทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์ พร้อมเข้าช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่น้ำท่วมได้ตลอดเวลา   "ที่ผ่านมาได้ปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานเ พื่อสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ไปช่วยเหลือเกษตรกร  การจัดส่งเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์และสัตวบาล เข้าดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ป่วยทั่วประเทศแล้ว โดยผมได้กำชับกรมปศุสัตว์ ขอให้เร่งแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรโดยเร็วที่สุด  "  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุ 

 

 

 

 

รมช.เกษตรฯ มอบ 'กรมปศุสัตว์' ช่วยเกษตรกร 8 จังหวัด เดือดร้อนน้ำท่วม

.

ไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า  ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์   กรมปศุสัตว์   รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ดังนี้  มีจังหวัดได้รับผลกระทบจำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพิษณุโลก   รวม 13 อำเภอ 25 ตำบล 61 หมู่บ้าน เกษตรกร 2,453 ราย มีสัตว์ได้รับผลกระทบจำนวน 93,878 ตัว  เป็นโค 4,684 ตัว กระบือ 1,187 ตัว สุกร 2,888 ตัว แพะ/แกะ 46 ตัว และสัตว์ปีก 85,073 ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์จำนวน 86 ไร่  การให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า   ดำเนินการดังนี้

 

 

 

 • พืชอาหารสัตว์ จำนวน 22,660 กิโลกรัม
 •  อพยพสัตว์ จำนวน 3,157 ตัว
 •  สนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์ (แร่ธาตุ/ยาปฏิชีวนะ/วิตามิน) จำนวน 489 ชุด
 •  รักษาสัตว์ 219 ตัว
 •  ถุงยังชีพจำนวน 134 ถุง

 

รมช.เกษตรฯ มอบ 'กรมปศุสัตว์' ช่วยเกษตรกร 8 จังหวัด เดือดร้อนน้ำท่วม

ภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึันกับ 8  จังหวัด   ประกอบด้วย  จันทบุรี ยโสธร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด เชียงราย แม่ฮ่องสอน และพิษณุโลก   รวม 13 อำเภอ 25 ตำบล 61 หมู่บ้าน

 

 

.

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ