ข่าว

‘เศรษฐา’ แบ่งงาน ‘รองนายกรัฐมนตรี’ เซอร์ไพรส์ ‘ภูมิธรรม’ คุม ก.เกษตร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

‘เศรษฐา ทวีสิน’ นายกฯ แบ่งงาน ‘รองนายกรัฐมนตรี’ กำกับดูแลกระทรวง เซอร์ไพรส์ ‘อ้วน ภูมิธรรม’ สายตรงทักษิณ คุม กระทรวงเกษตรฯ-พาณิชย์-สธ.-ดิจิทัล ขณะที่รองนายกฯ คนอื่นดูกระทรวงตามโควต้ารัฐมนตรีของแต่ละพรรคร่วมรัฐบาล

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566  มีรายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการแบ่งงานให้ “รองนายกรัฐมนตรี” กำกับดูแล โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำกับดูแลกระทรวงการคลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) และกระทรวงกลาโหม(กห.)

 

นายกฯ คุม ก.คลัง-สตช.-กห.

นายภูมิธรรม เวชยชัย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

 

 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม (ยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษ) กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

 

ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร

ดร.ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กำกับดูแลกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทย(มท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) กระทรวงแรงงาน(รง.) กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

 

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

 

 

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำกับดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)

 

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

 

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กำกับดูแลกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม

 

 

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด และ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร

ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

 

 

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาเยี่ยมชมห้องทำงานของสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อทักทายและทำความรู้จัก รวมทั้งสอบถามการทำงาน พร้อมระบุว่า ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ