ข่าว

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ จัดประชุมนานาชาติ IBDAP 2023 ชูความรู้ด้านการวิจัย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้  IBDAP 2023 แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย และเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในประเทศไทย

ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  เมื่อเร็ว ๆ นี้   สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI  ได้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ The 4th International Conference on Big Data Analytics and Practices : IBDAP 2023  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย และเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในประเทศไทย และเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูล สามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต  

 

 

 

สำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้   IBDAP 2023  มี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี  อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแถลงภารกิจส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในภาครัฐ มีศักยภาพในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ประเทศพัฒนาต่อไปด้วยระบบข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในอนาคต 

 

 

 

ขณะเดียวกัน   ในส่วนของการนำเสนอบทความทางวิชาการ มีจำนวนบทความที่นำเสนอทั้งหมด 41 บทความ แบ่งเป็นหัวข้อทางด้าน Big Data Analytics and Mining, Big Data and Machine Learning Applications and Experiences และ Predictive analytics and simulation โดยมีประเทศที่เข้าร่วม อาทิ บังคลาเทศ อินโดนีเซีย อิรัก มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ อเมริกา และประเทศไทย  จากจำนวนบทความทั้งหมด มีบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Best Paper Award จำนวน 2 บทความ 

 

 

 

เป็นบทความจากนักวิจัยเกาหลีใต้และอินโดนีเซีย โดยทางทีมเกาหลีใต้ได้นำเสนองานวิจัยภายใต้หัวข้อ  Deep Reinforcement Learning Using a Multi-Scale Agent with a Normalized Reward Strategy for Automatic Cephalometric Landmark Detection  ส่วนทีมนักวิจัยอินโดนีเซียได้นำเสนอในหัวข้อ An Integrated Approach for Sentiment Analysis and Topic Modeling of a Digital Bank in Indonesia Using Naïve Bayes and Latent Dirichlet Allocation Algorithms on Social Media Data”  

 

 

 

ในส่วนของไทย ผศ.ดร. พร พันธุ์จงหาญ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและประสานเครือข่าย   ได้นำเสนvในเรื่อง Exploring Thailand’s Data Business Ecosystem เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายในแวดวง Data Business รวมถึงการให้บริการข้อมูลในระบบนิเวศทางธุรกิจในประเทศไทย ฯลฯ   ซึ่งภายในงานที่จัดขึ้นรวม 3 วัน  ยัง มีกิจกรรมการเสวนาอื่น ๆ อีกมากมายจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลจาก Alteryx , NECTEC  Thailand, Google Cloud  และ STelligence Company  สามารถรับชมข้อมูลการนำเสนอของ Keynote speaker ได้ที่  https://www.ibdap.org/program-2/

 

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ จัดประชุมนานาชาติ IBDAP 2023   ชูความรู้ด้านการวิจัย

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ จัดประชุมนานาชาติ IBDAP 2023   ชูความรู้ด้านการวิจัย

 

อนึ่ง สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI เป็นองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม . จัดตั้งขึ้นในวันที่ 3 มิ.ย.66 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน )
สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ จัดประชุมนานาชาติ IBDAP 2023   ชูความรู้ด้านการวิจัย

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ