ข่าว

อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัด BCT Expo 2023 / LED Expo Thailand 2023 บูมเทคโนโลยีอุตฯ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดงานใหญ่ BCT Expo 2023 งานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อาคารและการก่อสร้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ่วง LED Expo Thailand 2023 งานแสดงสินค้านวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะ กำหนดจัด 20 – 22 ก.ย.

น.ส. พีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  จะจัดงานประกอบด้วย  Building Construction Technology Expo 2023  : BCT Expo 2023 งานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อาคารและการก่อสร้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ LED Expo Thailand 2023 งานแสดงสินค้านวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะ ทั้งสองงานจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22 ก.ย.  โดยเป็นความร่วมมือ ระหว่าง  ภาครัฐ  , เอกชน และ คู่ค้าทางธุรกิจในอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 "BCT Expo 2023 " จัดบนพื้นที่แสดงสินค้ากว่า 5,000 ตารางเมตร ณ อาคาร 5 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้ธีม  "คุณพร้อมหรือไม่? ที่จะก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและอาคาร"   โดยมีผู้จัดแสดงสินค้าจากทั้งประเทศไทย และ ต่างประเทศกว่า 150 บริษัท  เข้าร่วม ภายในงานฯ มีการจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้างที่ทันสมัย โดยคาดการณ์ว่าจะมีกลุ่มธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมชมงานกว่า 4,000 คน จากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง ส่วน  "LED Expo Thailand 2023"  จัดขึ้นภายใต้แนวคิด  "Connected Lighting for Sustainable Living" บนพื้นที่แสดงสินค้ากว่า 10,000 ตารางเมตร ณ อาคาร 7-8 

 

 

 

LED Expo Thailand 2023  เป็นการรวบรวมผู้แสดงสินค้าจากประเทศไทย และต่างประเทศกว่า 400 บริษัท จัดแสดงเทคโนโลยีด้านไฟฟ้า แสงสว่างที่ทันสมัย  คาดว่าจะมีกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมไฟฟ้าและแสงสว่าง ตัวแทนจากภาครัฐ สถาปนิก นักออกแบบ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เข้าร่วมชมงานกว่า 5,000 คน จาก 23 ประเทศ  ซึ่ง  BCT Expo 2023 และ LED Expo Thailand 2023 ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ สมาคม และหน่วยงานเอกชนในอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ทั้งสองงาน เป็นงานแสดงสินค้าที่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่จะได้มาพบปะ สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนและสร้างธุรกิจทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคอาเซียน

 

 


ทั้งนี้  BCT Expo 2023 ได้รับการสนับสนุนจาก  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (CEAT) สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร(TBIM) สมาคมวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA) สมาคมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไทย (Gen Thai)  สมาคมเครื่องจักรกลไทย (TMA) สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร (BSA) สมาคมผู้จัดการอาคารแห่งประเทศไทย (TBMA) สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (EEAT) สมาคมอากาศยานไร้คนขับแห่งประเทศไทย (DAT) Singapore Institute of Building Limited (SIBL) Asia Pacific Assistive Robotics Association (APARA) China Construction Machinery Association (CCMA)

 

 

 

สำหรับ "BCT Expo 2023 "เป็นงานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมอาคารและการก่อสร้าง ที่จะส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในสถาปัตยกรรม อาคาร และการก่อสร้าง งานนี้ยังเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุด เครื่องจักรและระบบอุปกรณ์ นวัตกรรมวัสดุสำหรับการสร้างอาคารสีเขียว สุขภาพและความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรการก่อสร้าง การบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย

 

 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัด BCT Expo 2023 / LED Expo Thailand 2023 บูมเทคโนโลยีอุตฯ

พีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

 

 

 

 ผู้เข้าร่วมงาน BCT Expo 2023 จะได้พบกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย เครื่องจักร อุปกรณ์ และนวัตกรรมวัสดุสำหรับการสร้างอาคารที่ทันสมัย    นอกจากนี้ยังมีงานประชุมสัมมนาที่น่าสนใจ  ซึ่งจัดขึ้นในงาน BCT Expo 2023 ได้แก่ การประชุม AIBotics Summit ครั้งแรก จัดขึ้นโดย Asia Pacific Assistive Robotics Association ในหัวข้อ "ระบบทำงานอัตโนมัติและหุ่นยนต์สามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมก่อสร้างอัจฉริยะได้อย่างไร? "  การประชุมเรื่อง  "การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ" ซึ่งจัดขึ้นโดย PCS Security and Facility Services Limited ร่วมกับสมาคมการจัดการสิ่งแวดล้อมประเทศไทย (TFMA) 

 

 


การสัมมนาจากสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (CEAT) ภายใต้หัวข้อ  "เทคโนโลยี AI ช่วยบริหารจัดการลดความล่าช้าของอุตสาหกรรมก่อสร้าง" และ สัมมนาในหัวข้อ "นวัตกรรมระบบก่อสร้างอาคารสูงด้วยเสาท่อเหล็กรองรับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง" และ "Future Building and Construction with Light Gauge Steel Modular System" โดย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT)

 

 

 


ในส่วนของงาน LED Expo Thailand 2023  เป็นงานที่มีความยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ ภายใต้การสนับสนุนจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. (EGAT) , กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ,  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้าและส่องสว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ,สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย , สมาคมไทยไอโอที ,สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย  ,สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมไทย  ,สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย รวมไปถึงหน่วยงานอื่น ๆ   เธอ กล่าว

 

 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัด BCT Expo 2023 / LED Expo Thailand 2023 บูมเทคโนโลยีอุตฯ


Ms. Himani Gulati, Director, MEX Exhibitions Pvt. Ltd. ผู้จัดงาน กล่าวว่า  "LED Expo Thailand 2023"  เป็นงานที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไฟ LED ให้ได้มีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการสมัยใหม่ ที่เน้นความยั่งยืนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและไฟฟ้าอัจฉริยะ  งาน LED Expo Thailand 2023 ในปีนี้พร้อมนำเสนอเทคโนโลยี นวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างใหม่ล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แสงสว่างที่ช่วยประหยัดพลังงาน แสงสว่างสำหรับด้านสุขภาพและการดูแลสังคม แสงสว่างสำหรับสิ่งปลูกสร้าง แสงสว่างสำหรับมนุษย์ แสงสว่างอัจฉริยะและแสงสว่างที่ยั่งยืน มานำเสนอ

 

 

 


การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมการทำธุรกิจ สร้างความร่วมมือระหว่างผู้แสดงสินค้าและผู้ชมงาน งาน LED Expo Thailand 2023  ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เข้าร่วมการเจรจาทางธุรกิจกับคู่ค้าในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อผู้เข้าร่วมงานและผู้แสดงสินค้าผ่านการนัดหมายเจรจาธุรกิจล่วงหน้า ภายในงานฯ ยังมีกิจกรรมการประกวด Innovative LED Lighting Project Pitching Contest จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน  ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทย ได้แสดงความสามารถและชิงทุนการศึกษา พร้อมกันนี้ยังมี EGAT Pavilion ที่จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ทางการไฟฟ้า 

 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัด BCT Expo 2023 / LED Expo Thailand 2023 บูมเทคโนโลยีอุตฯ

ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  เตรียมจัดงานแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย  Building Construction Technology Expo 2023  : BCT Expo 2023 งานแสดงสินค้าเจรจาธุรกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อาคารและการก่อสร้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ LED Expo Thailand 2023 งานแสดงสินค้านวัตกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะ ทั้งสองงานจัดขึ้น  20 – 22 ก.ย.  โดยเป็นความร่วมมือ ระหว่าง  ภาครัฐ  , เอกชน และ คู่ค้าทางธุรกิจในอุตสาหกรรม 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ