ข่าว

'อย. 'เชิดชู 17 ผู้นำเข้า   โชว์ฝีมือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  GIP Plus 

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา   "อย." มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ ผ่านการรับรองตามเกณฑ์ GIP Plus   รวม  17 ราย หวังสร้างแรงจูงใจให้ผู้นำเข้ารายอื่น   ใช้เป็นต้นแบบในการยกระดับเพื่อพัฒนา ตนเองสู่การเป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูง 

ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ( อย. )  เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพตามวิธีการที่ดี ในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร (GIP Plus) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากหลักเกณฑ์ GIP พ.ศ. 2560 นำมาผนวกกับเกณฑ์ที่ชี้บ่งการเป็นคนดี มีคุณธรรม ธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับผู้นำเข้า ให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูง สร้างความมั่นใจได้ว่าจะสามารถนำเข้าสินค้าที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และปลอดภัยกับผู้บริโภค จนได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ ตรวจปล่อยอาหารอัตโนมัติ รับบริการที่ช่องทางด่วนพิเศษ GIP Lane ทำให้การตรวจปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน 

 

 

 


ในงานส่งเสริมผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพตามวิธีการที่ดี   เลขาธิการ อย.  เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ได้การรับรองตามเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 17 ราย เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้นำเข้าที่ดี มีคุณภาพสูง ทั้งนี้   GIP Plus เป็นการพัฒนารูปแบบการทำงานของด่านอาหารและยา โดยใช้หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงร่วมกับแนวคิด BETTER (BCG Model, E-service, Technology for Life, Team Thailand, Empowerment และ Rapid Response) ให้ตรวจปล่อยสินค้าคุณภาพได้อย่างรวดเร็ว โดยที่สินค้ายังคงคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย 

 

'อย. 'เชิดชู 17 ผู้นำเข้า   โชว์ฝีมือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  GIP Plus 

'อย. 'เชิดชู 17 ผู้นำเข้า   โชว์ฝีมือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  GIP Plus 

ด้วยบริการที่โปร่งใสและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ อันจะช่วยสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เสริมเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นคงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตามหลักการ 5S ของ อย. คือ  Speed, Safety, Satisfaction, Supporter และ Sustainability  
 

 


"ในนามของอย. ขอแสดงความยินดีกับผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้ง 17 ราย     ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศในครั้งนี้ และขอส่งกำลังใจให้แก่ผู้นำเข้ารายอื่น  ได้ตื่นตัวที่จะพัฒนายกระดับตนเองให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูง เพื่อจะได้รับการรับรองตามเกณฑ์ GIP Plus โดย อย. พร้อมส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการนำเข้าทุกราย"   นายแพทย์ไพศาล   กล่าว

 

'อย. 'เชิดชู 17 ผู้นำเข้า   โชว์ฝีมือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  GIP Plus 

'อย. 'เชิดชู 17 ผู้นำเข้า   โชว์ฝีมือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  GIP Plus 

'อย. 'เชิดชู 17 ผู้นำเข้า   โชว์ฝีมือผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  GIP Plus 

งานส่งเสริมผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพตามวิธีการที่ดี ในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร (GIP Plus)  จัดโดยคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.)

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ