ข่าว

กรมโรงงานอุตสาหกรรม หนุนสภาอุตฯจัด สัมมนาสวล - จัดการของเสีย EnwastExpo 2023

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม หนุน การจัดงาน  "งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย" :  " EnwastExpo 2023" ที่มี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นแม่งานร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดขึ้น 4 - 6 ต.ค. ชี้สนองตอบอุตสาหกรรมอยู่คู่ชุมชนได้อย่างสมดุล ยั่งยืน

ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม   เปิดเผยว่า  กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   สนับสนุนความร่วมมือของ  กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  , สมาคมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน   ที่ร่วมมือกับ   การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , กรมควบคุมมลพิษ,  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น , กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมไปถึงภาคเอกชนประกอบด้วย  SCG, AMATA Facility และ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย  จัดงาน  "งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย"  EnwastExpo 2023 (Environmental & Waste Management Expo 2023) ในระหว่างวันที่ 4 - 6 ต.ค. ที่อาคาร 6  อิมแพค เมืองทองธานี 

 

 

 

ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม มีความยินดีและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของภาคเอกชน ที่เกิดประโยชน์กับประเทศ ซึ่งการจัดงาน EnwastExpo 2023 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สนับสนุนและสอดคล้องตามนโยบายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวคือ  มุ่งเน้นการทำงานโดยใช้หัวและใจใน 4 มิติ ภายใต้นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมให้อยู่คู่ชุมชนได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบด้วย 

  • มิติที่ 1 ความสำเร็จทางธุรกิจเน้นการใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม 
  • มิติที่2 การดูแลสังคมและชุมชนรอบโรงงาน โรงงานกับชุมชนจะต้องอยู่ร่วมกันได้และจะต้องได้รับการยอมรับจากชุมชน 
  • มิติที่3 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ประเทศไทยและประชาคมโลก โดยเฉพาะของเสียจากโรงงานจะต้องได้รับการจัดการตามมาตรฐานที่กำหนด
  • มิติที่4 การคืนกำไรสู่สังคมและชุมชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 

กรมโรงงานฯเอาจริงจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ

 

ทั้งนี้ ในปี 2566 นี้ กรมโรงงานมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งรวมถึง กฎหมายการจัดการกากอุตสาหกรรม ที่จะมีผลบังคับใช้ประมาณปลายปีนี้  "เราได้ปฏิรูปกฎหมายการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึง ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรม จะต้องรับผิดชอบกากอุตสาหกรรมไปจนกว่าจะได้รับการจัดการตามที่แจ้งไว้แล้วเสร็จเรียบร้อย  รวมทั้งในปี 2566 นี้  กรมโรงงานได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความสะดวกในการให้บริการอย่างครบวงจร ตามนโยบาย   I-industry ของกระทรวงอุตสาหกรรม " อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ระบุ

     กรมโรงงานอุตสาหกรรม หนุนสภาอุตฯจัด สัมมนาสวล - จัดการของเสีย EnwastExpo 2023

ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

.
นายธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า  การจัดงานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสียหรือ EnwastExpo 2023 (Environmental & Waste Management Expo 2023) ในระหว่างวันที่ 4-6  เป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม  ถือเป็นอุตสาหกรรมที่สนับสนุนให้อุตสาหกรรมอื่นๆและกิจกรรมต่างๆของประเทศ พัฒนาได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ครั้งแรกจัดงานใหญ่ในไทย

.

 

"ปัญหาสิ่งแวดล้อมจริง ๆ แล้ว ไมใช่เป็นปัญหาของประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นปัญหาระดับโลก  ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจัดงานใหญ่ในลักษณะนี้  ทั้งที่จริงแล้ว งานสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศเป็นที่นิยมกันมากโดยมีการจัดงานใหญ่ต่อเนื่องมาตลอดหลายปีทีผ่านมา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัทต่างๆในประเทศไทย ก็เดินทางไปดูงานประเภทนี้ในต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง"

 

 


เขา กล่าวว่า  ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะปัญหาผลกระทบความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (climate change) ที่ได้รับผลกระทบมากเป็นอันดับที่ 9 ของโลกโดยในอีก 3 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มจะเกิดภัยแล้งอย่างรุนแรงจากปรากฎการณ์เอลนีโญ  ยังไม่นับรวมสิ่งที่เกิดขึ้นจากการดำรงค์ชีวิตตามปกติของมนุษย์ที่ทำให้เกิดมลพิษ ในอีกหลายด้าน

 

 

"การจัดงานครั้งนี้เป็นการสนับสนุนเพื่อให้เกิดการนำเสนอและถ่ายทอดเทคโนโลยี การบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย ก็ได้นำมานำเสนอในงานนี้ รวมไปถึงการสัมมนาวิชาการเรื่องการใช้ประโยชน์ของเสียให้คุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้เป็นแหล่งรวมให้ผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้จะได้ดูงานและจับคู่ธุรกิจต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ"

 

ผลักดันแนวคิด  "ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า"

.
สำหรับแนวคิดของการจัดงาน  อยู่ภายใต้หัวข้อ  "ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า"  มาจากองค์ประกอบ 3 ภาคส่วนสำคัญ ซึ่งได้แก่ ภาคส่วนที่ 1 ผู้ก่อกำเนิดมลพิษ ถือเป็นต้นทาง ภาคส่วนที่ 2 ผู้ที่จะช่วย บำบัด กำจัดหรือบริหารจัดการของเสียหรือมลพิษ และ ภาคส่วนที่ 3 ภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแล  ซึ่งทั้ง 3 ภาคส่วนจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การลงทุนที่คุ้มค่า และบุคคลากรที่มีคุณภาพและเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้การจัดการปัญหาเหล่านี้ สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน


“ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีวิวัฒนาการตลอดเวลา เราไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ได้  ทั้ง 3 ภาคส่วนจะต้องช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อไปสู่โลกที่ดีกว่าซึ่งรวมถึงสังคมคาร์บอนต่ำที่จะช่วยชะลอภาวะโลกร้อน "ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กล่าว

 

 

 

นายพิษณุ จารุพัฒนะสิริกุล นายกสมาคมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน    กล่าวว่า นอกจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วยังมี ภาคครัวเรือนและประชาชน รวมถึงผู้ประกอบการค้าขายต่างๆ ที่เป็นผู้ก่อกำเนิดมลพิษและของเสีย  ดังนั้นจะต้องช่วยกันดูแล และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าท้ายที่สุดแล้วแล้วการจัดการของเสียจะเข้าสู่ระบบของโรงงานอุตสาหกรรมในปลายทาง แต่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันจึงจะสำเร็จได้จริง    

 

 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม หนุนสภาอุตฯจัด สัมมนาสวล - จัดการของเสีย EnwastExpo 2023

ธีระพล ติรวศิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ซ้าย )  และ  พิษณุ จารุพัฒนะสิริกุล นายกสมาคมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม หนุนสภาอุตฯจัด สัมมนาสวล - จัดการของเสีย EnwastExpo 2023

กรมโรงงานอุตสาหกรรม หนุนสภาอุตฯจัด สัมมนาสวล - จัดการของเสีย EnwastExpo 2023

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ