ข่าว

เช็คที่นี่ 'สินค้าและบริการควบคุม' 51 รายการ ปี 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม.เคาะ 'สินค้าและบริการควบคุม' 51 รายการ ปี 2566 ยังคงรายการเดิมเช่นเดียวกับปี2565 ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2565 จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 30 มิ.ย. 2566 วันนี้ ครม.จึงมีมติเห็นชอบกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2566 จำนวน 51 รายการ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 

โดยให้คง สินค้าและบริการควบคุม ปี 2566 เช่นเดียว กับปี 2565 เพราะเป็นสินค้าและบริการควบคุมที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของประชาชน เช่น ปุ๋ย ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง ข้าวเปลือก ไข่ไก่ เนื้อสุกร เครื่องแบบนักเรียน เป็นต้น

 

 

สินค้าและบริการควบคุมปี 2566 จำนวน 51 รายการ แบ่งเป็น 46 สินค้า 5 บริการ โดยกำหนดเป็น 11 หมวด ดังนี้

 

1.หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

1.กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว 

2.กระดาษพิมพ์และเขียน

 

2.หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง ได้แก่ 

3.ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ 

4.รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก

 

3.หมวดปัจจัยทางการเกษตร ได้แก่ 

5.กากดีดีจีเอส (ส่วนที่เหลือจากการผลิตเอทานอล)
6.เครื่องสูบน้ำ
7.ปุ๋ย 

8.ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช 

9.รถเกี่ยวข้าว 

10.รถไถนา 

11.หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์

 

4.หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ 

12.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

13.น้ำมันเชื้อเพลิง

 

5.หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ได้แก่ 

14.ยารักษาโรค 

15.เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค

 

6.หมวดวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ 

16.ท่อพีวีซี 

17.ปูนซีเมนต์ 

18.สายไฟฟ้า 

19.เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น

 

7.หมวดสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ 

20.ข้าวเปลือก ข้าวสาร
21.ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ 

22.ข้าวโพด 

23.ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ 

24.ผลปาล์มน้ำมัน 

25.มะพร้าวผลแก่และผลิตภัณฑ์ 

26.ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ

 

8.หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ 

27.กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า 

28.แชมพู 

29.ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก 

30.ผลิตภัณฑ์ล้างจาน 

31.ผ้าอนามัย 

32.ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่ 

33.สบู่ก้อน สบู่เหลว

 

9.หมวดอาหาร ได้แก่ 

34.กระเทียม 

35.ไข่ไก่ 

36.ทุเรียน 

37.นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว 

38.น้ำมันและไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้ 

39.แป้งสาลี 

40.มังคุด 

41.ลำไย 

42.สุกร เนื้อสุกร 

43.หอมหัวใหญ่
44.อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก 

45.อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 

10.หมวดอื่น ๆ ได้แก่

46.เครื่องแบบนักเรียน

 

11.หมวดบริการ ได้แก่ 

47.การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า 

48.บริการซื้อขายและหรือบริการขนส่งสินค้าสาหรับธุรกิจออนไลน์ 

49.บริการทางการเกษตร 

50.บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค และ

51.บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ

 

ที่มาข้อมูล: มติคณะรัฐมนตรี 27มิ.ย. 2566

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ