ข่าว

'บัตรคนจน' งวด 1 ก.ค.66 ยืนยันตัวตนถึงเมื่อไหร่ ได้สิทธิอะไรบ้าง เช็กที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ยืนยันตัวตน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-บัตรคนจน" รอบที่ 4 เริ่มใช้สิทธิ วันที่ 1 ก.ค. 2566 ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 66 จะได้รับเงินย้อนหลังกี่บาท ค่าอะไรบ้าง เช็กที่นี่

ผู้ที่ลงทะเบียนและผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 บัตรคนจน รอบใหม่ ตามที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อ จะต้องเข้ายืนยันตัวตนผ่าน 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา 
 

โดยการยืนยันตัวตน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบที่ 4 ระหว่างวันที่  27 พ.ค. - 26 มิ.ย. 2566 เริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 ก.ค. 2566  จะได้รับเงินสมทบย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน คือเดือน พ.ค. และ มิ.ย. 2566 เฉพาะวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค จากร้านธงฟ้า วงเงิน 300 บาท ต่อเดือน รวม 2 เดือน เป็นเงิน 600 บาท 
 

 

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

 

 

ช่วงระยะเวลาการยืนยันตัวตนและสิทธิ

- ยืนยันตัวตน  วันที่ 27 พ.ค.- 26 มิ.ย. 2566 วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค. 2566

จะได้รับค่าได้รับค่ารูดสินค้า 900 บาทของเดือน เม.ย.-มิ.ย. 2566

หมายเหตุ: ช่วงยืนยันตัวตนตั้งแต่ มี.ค.-มิ.ย. 2566 ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือนแรก นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น) 

 

- ยืนยันตัวตน ระหว่าง วันที่ 27 มิ.ย.66 เป็นต้นไป วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค.66 

ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

 

 

 

ช่วงระยะเวลายืนยันตัวตน และสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

 

 

 

สำหรับวงเงินที่จะได้รับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน งวด 1 ก.ค. ผ่านบัตรประชาชนแบบ Smart Card มีดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน

วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 300 บาทต่อเดือน (ย้อนหลังของเดือนเมษายน)

วงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 750 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน

วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เดือน เม.ย.- มิ.ย.) ใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00–23.00 น. ของทุกวัน

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566

ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากยืนยันตัวตนล่าช้าจะไม่ได้รับวงเงินใช้จ่ายย้อนหลังครบทุกกระเป๋าด้วย

 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท โดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่ โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ก่อนจึงจะได้รับสิทธิ ซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้

-800 บาท  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

- เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท  โอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 

 

ที่มา โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ