ข่าว

นายกฯ ส่งกำลังใจ ‘ผู้นำชาวนา-องค์กรชาวนาดีเด่น’ เนื่องในวันข้าวและชาวนา 66

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ปลัดเกษตรฯ นำผู้นำชาวนา และองค์กรชาวนาดีเด่นที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 เข้าพบนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังนำผู้นำชาวนา องค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังนโยบายด้านข้าว เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ว่า เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำผู้นำชาวนา องค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2566 จำนวน 3 สาขา คณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 13 ราย เข้าพบและรับฟังนโยบายด้านข้าวจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และรับทราบนโยบายด้านข้าวซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

นายกฯ ส่งกำลังใจ ‘ผู้นำชาวนา-องค์กรชาวนาดีเด่น’ เนื่องในวันข้าวและชาวนา 66

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2566 ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

 

ภายใต้แนวคิด “91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่ข้าวไทยยั่งยืน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมทั้งเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาไทย ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ การถ่ายทอดและจัดแสดงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องความต้องการตลาด เป็นต้น

นายกฯ ส่งกำลังใจ ‘ผู้นำชาวนา-องค์กรชาวนาดีเด่น’ เนื่องในวันข้าวและชาวนา 66

“การนำผู้นำชาวนา องค์กรชาวนาที่ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2566 เข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ถือเป็นการให้เกียรติชาวนาไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารหลักให้กับประชาชน เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้จัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อแสดงผลงานเชิงประจักษ์ของเกษตรกร สาขาอาชีพการทำนา และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 การถ่ายทอดและจัดแสดงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว การยกระดับคุณภาพผลผลิตให้สอดคล้องความต้องการตลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายกฯ ส่งกำลังใจ ‘ผู้นำชาวนา-องค์กรชาวนาดีเด่น’ เนื่องในวันข้าวและชาวนา 66

ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับทราบและนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในวงกว้าง โดยมีกำหนดจัดงานฯ ขึ้นอีก 2 แห่ง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2566 และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 ด้วย” ปลัดเกษตรฯ กล่าว
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด