ข่าว

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2566 ม.เกษตรฯจัดงานใหญ่ 5-7 มิ.ย. เช็คโปรแกรมที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็คโปรแกรม 'วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2566' จัดงานใหญ่ 5 – 7 มิ.ย. ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้ชื่องาน '91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่ข้าวไทยยั่งยืน' ดูรายละเอียดของงานได้ที่นี่

5 มิถุนายน ของทุกปีเป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การกำหนดวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552

 

ซึ่งปี 2566 กรมการข้าวมีการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

 

โดยการจัดงานในส่วนกลางนั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2566 ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้ชื่องาน “91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่ข้าวไทยยั่งยืน” 

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2566 ม.เกษตรฯจัดงานใหญ่ 5-7 มิ.ย. เช็คโปรแกรมที่นี่

และในส่วนของภูมิภาคอีก 2 แห่ง ซึ่งจัดใหญ่ไม่แพ้กัน คือ จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2566 และจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่ Korat Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566

 

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมการข้าวมีการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2566 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการจัดงานในส่วนกลางนั้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2566 ณ กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายใต้ชื่องาน “91 พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย สร้างชาวนาวิถีใหม่ สู่ข้าวไทยยั่งยืน” 

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2566 ม.เกษตรฯจัดงานใหญ่ 5-7 มิ.ย. เช็คโปรแกรมที่นี่

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2566 ม.เกษตรฯจัดงานใหญ่ 5-7 มิ.ย. เช็คโปรแกรมที่นี่

ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ , นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนาและสถาบันชาวนา , นิทรรศการวิชาการต่าง ๆ  จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

 

การจัดเวทีเสวนาข้าวและชาวนาในหัวข้อเวทีเสวนา เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม , การจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ โดยเป็นสินค้าประเภทข้าวสารและสินค้าแปรรูป , การแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านข้าวและชาวนาและการแสดงวัฒนธรรม 4 ภาค กิจกรรมสาธิตและแข่งขันส่งเสริมงานวิชาการในข้าวไทย 

 

ตลอดจนกิจกรรมการประกวดวาดภาพสีโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อข้าวและชาวนาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น , การประกวดงานศิลปะเรียงเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้หัวข้อ กสิกรรมนำไทยยั่งยืน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อีกทั้งภายในงานยังเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน จากพระราชพิธีพืชมงคลฯ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตร

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2566 ม.เกษตรฯจัดงานใหญ่ 5-7 มิ.ย. เช็คโปรแกรมที่นี่

นอกจากนี้ ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 กรมการข้าวจะมีการจัดพิธีบวงสรวงบูชาแม่โพสพ เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคล รำลึกถึงความสำคัญของข้าว โดยจะมีการถ่ายทอดสัญญาณสดให้ทุกท่านได้รับชม ผ่าน Facebook Fanpage Rice News Channel

 

 

นอกจากนี้ กรมการข้าวยังจัดงานในส่วนภูมิภาคอีก 2 แห่ง ซึ่งจัดใหญ่ไม่แพ้กัน คือ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดงานที่จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก  ในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2566 ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 91 พรรษา , นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา , ขบวนแห่และบูชาพระแม่โพสพ

 

การสาธิตต่าง ๆ เช่น การสาธิตการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร , การจัดแปลงสาธิตการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ , กิจกรรมประกวดธิดาชาวนา, กิจกรรมแข่งขันฝัดข้าวลีลาและหุงข้าวหม้อดิน , กิจกรรมแข่งขันตอนคำถามองค์ความรู้ด้านข้าว ตลอดจนเปิดให้ช้อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์จากข้าว และสินค้าเกษตรอื่น ๆ อีกมากมาย

 

สำหรับการจัดงานในจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นที่ Korat Hall ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ 91 พรรษา , ขบวนแห่อัญเชิญพระแม่โพสพ , การแสดงเปิดงานชุด ยอน้อมวันทา บูชาพระแม่โพสพ , การสาธิตจัดแสดงนวัตกรรมข้าวในรูปแบบต่าง ๆ , นิทรรศการและการสาธิตด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าว , กิจกรรมการประกวดหนุ่มข้าวเหนียว สาวข้าวหอม ปี 2566 , กิจกรรมการแข่งขันกินข้าว ตลอดจนเปิดให้ช้อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์ข้าวจากกลุ่มชาวนาทุกภาค มากกว่า 50 บูธ


ที่สำคัญ การจัดงานทั้ง 3 แห่งนั้น จะเปิดโอกาสให้ชาวนา ผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้ในเรื่องคาร์บอนเครดิต ซึ่งสามารถขายเป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง โดยกรมการข้าวจะเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เพื่อขายคาร์บอนเครดิต ตลอดจนขนขบวนนิทรรศการและการสาธิตด้านการลดต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การแสดงวิถีชีวิตชาวนา รวมทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา และที่สำคัญจะมีการถ่ายทอดสดบรรยากาศ กิจกรรมภายในงานให้ทุกท่านได้รับชม ผ่าน Facebook Fanpage Rice news Channel อีกด้วย

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2566 ม.เกษตรฯจัดงานใหญ่ 5-7 มิ.ย. เช็คโปรแกรมที่นี่
ด้าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวเนื่องใน “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนาทั่วประเทศว่า ขอส่งความรัก ความระลึกถึง และความปรารถนาดี มายังพี่น้องชาวนาไทยและเกษตรกรทุกคน 

 

โดยย้ำว่า “ข้าว” เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ และถือเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ชาวนาต้องอาศัยทักษะและความชำนาญในการเพาะปลูกและดูแล เพื่อให้ข้าวมีคุณภาพที่ดี ชาวนาไทยจึงถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งมีบทบาทในการเพาะปลูกข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยและทั่วโลกตลอดมา ซึ่งควรค่าแก่การยกย่องและเชิดชูในฐานะผู้มีคุณูปการในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเป็นผู้ธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย
 

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การผลิตข้าวในปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวมากขึ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกไปจนถึงการแปรรูป เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิต มุ่งเน้นให้ข้าวมีคุณภาพสูง พร้อมทั้งใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพแทนการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ เพื่อทำเกษตรอย่างปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องชาวนาทุกคนจะสามารถนำองค์ความรู้สมัยใหม่มาปรับใช้ในการปลูกข้าว เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งทางอาหารให้แก่ประเทศชาติต่อไป

 

ในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีกล่าวอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทุกคน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคล มีความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันรักษาอัตลักษณ์ข้าวไทยและสืบสานอาชีพชาวนาให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ