ข่าว

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมถนนสาย อด.4042 จ.อุดรธานี กว่า 7 กม. เสร็จสมบูรณ์ 

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

กรมทางหลวงชนบท เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตรให้กับประชาชนในพื้นที่ ซ่อมบำรุงถนนสาย อด.4042 จ.อุดรธานี กว่า 7 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ 

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ดำเนินโครงการงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย อด.4042 แยก ทล.2023 - บ้านหนองเรือ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมถนนสาย อด.4042 จ.อุดรธานี กว่า 7 กม. เสร็จสมบูรณ์ 

ซึ่งได้ดำเนินการซ่อมบำรุงแก้ไขผิวจราจรและพื้นทาง ด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วง กม.ที่ 6+000 – 7+000, ช่วง กม.ที่ 24+700 – 27+300 และช่วง กม.ที่ 39+225 – 43+600 รวมระยะทางดำเนินการ 7.975 กิโลเมตร

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมถนนสาย อด.4042 จ.อุดรธานี กว่า 7 กม. เสร็จสมบูรณ์ 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนให้สามารถเดินทางขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่างอำเภอวังสามหมอและอำเภอไชยวานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมถนนสาย อด.4042 จ.อุดรธานี กว่า 7 กม. เสร็จสมบูรณ์ 

โดยปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 39.97 ล้านบาท

กรมทางหลวงชนบท ซ่อมถนนสาย อด.4042 จ.อุดรธานี กว่า 7 กม. เสร็จสมบูรณ์ 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด