ข่าว

'ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566' เช็กที่นี่ ผ่านแบบไหน ใช้สิทธิ 18 พ.ค.66

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566' ล่าสุด ยืนยันตัวตน ผ่านแบบไหน ใช้สิทธิได้ 18 พ.ค.66 หากไม่ผ่าน ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศผลเดือน มิ.ย.

“ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” สำหรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติ หลังจากเปิดให้มีการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน และเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกแล้ว เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2566 ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

 

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) เห็นควรให้มีการตรวจสอบการเป็นเกษตรกร และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องในการคัดกรอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนโครงการฯ

 

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยจะมีการ “ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566” ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค. 2566

 

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค. 2566 แล้วพบว่า มีสถานะ “ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ” จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคาร ดังต่อไปนี้

 

  1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  2. ธนาคารออมสิน
  3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)

 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน ใช้สิทธิได้เมื่อไร

 

ผลการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องแสดงสถานะว่า “ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC)” ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป และจะได้รับสิทธิย้อนหลังในส่วนของวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) ของเดือน เม.ย. 2566 จำนวน 300 บาท

 

ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ ในการ “ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้า จะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

 

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบใหม่ ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตน ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้ง 3 แห่งข้างต้น ตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด

 

'ตรวจสอบยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566' ช่วงเวลาการยืนยันตัวตน วันที่เริ่มใช้สิทธิ การได้รับสิทธิ

 

  • 1 มี.ค. - 26 มี.ค. 2566 ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป
  • 27 มี.ค. - 26 เม.ย. 2566 รับสิทธิ 1 พ.ค. 2566 ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น)
  • 27 เม.ย. - 26 พ.ค. 2566 รับสิทธิ 1 มิ.ย. 2566
  • 27 พ.ค. - 26 มิ.ย. 2566 รับสิทธิ 1 ก.ค. 2566
  • 27 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป รับสิทธิ 1 ส.ค. 2566 ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

 

 

ในกรณีผู้ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค. 2566 แล้วพบว่า มีสถานะ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา” และได้ทำการยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอน ภายในวันจันทร์ที่ 1 พ.ค. 2566 เรียบร้อยแล้ว กระทรวงการคลังจะประมวลผลการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่ได้ทำการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 การพิจารณาอุทธรณ์ในวันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. 2566

 

ตรวจสอบสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด