ข่าว

'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566' ค่าน้ำ ไฟ ใช้เกินรอบนี้ต้องควักจ่ายเองกี่บาท

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566' สวัสดิการค่าน้ำ ค่าไฟ 315 บาท บัตรคนจนรอบใหม่ ใช้จ่ายเกินประชาชนต้องควักเงินเพิ่มอีกกี่บาท เช็กที่นี่

กระทรวงการคลัง แจ้งรายละเอียดในการรับสิทธิสวัสดิการสำหรับ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" สำหรับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรฐ สำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 12,270,571 ราย ไปแล้วโดยผู้ที่ยืนยันตัวตนจะได้รับสิทธิ ส่วนลดค่าน้ำ ค่าไฟ โดยในรอบนี้ไม่ต้องสำรองเงินจ่ายไปก่อน เหมือนในปีที่ผ่านมา แต่หากใช้เกินตามที่รัฐกำหนดจะต้องจ่ายเองทั้งหมด 
 

โดยค่าใช้จ่ายที่รัฐออกค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แก่ผู้ถือ  "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" มีรายละเอียดดังนี้ 

 

  • สวัสดิการค่าไฟฟ้า ได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือต่อเดื่อน ใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรจะต้องรับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมดด้วยตนเอง 

 

  • สวัสดิการค่าน้ำประปา  ได้รับการสนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน 100 บาท แต่จะต้องมีค่าน้ำประปาที่ต้องชำนะไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน กรณีผู้ถือบัตรใช้หน้ำประกาเกิน 100 ต่อเดือนแต่ไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะยังได้รับค่าสนับัสนุน 100 บาท แต่จะต้องชำระเงินในส่วนที่เกินมาเอง 

 

 

ช่วงเวลาการ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่เริ่มใช้สิทธิ การได้รับสิทธิ มีรายละเอียดดังนี้

 

  • 1 มี.ค. - 26 มี.ค. 66 1 เม.ย. 66 ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 66 เป็นต้นไป
  • 27 มี.ค. - 26 เม.ย. 66 1 พ.ค. 66 ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค

 

 

จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น)

  • 27 เม.ย. - 26 พ.ค. 66 1 มิ.ย. 66 
  • 27 พ.ค. - 26 มิ.ย. 66 1 ก.ค. 66 
  • 27 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป 1 ส.ค. 66 ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

 

 

ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่

 

  • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 08 5842 7109 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)
logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด