ข่าว

รมว.เกษตรฯ ชวนซื้อผลไม้-สินค้าเกษตร-ผลิตภัณฑ์แปรรูป ราคาพิเศษ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ดร.เฉลิมชัย" เชิญชวน เลือกซื้อผลไม้ไทย สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์แปรรูป และสินค้าคุณภาพราคาพิเศษ พร้อมรับพันธุ์ไม้ฟรีแก่ผู้สนใจ ภายในงาน “ติดตลาดเกษตร...Fresh Fruits From Farm” วันที่ 21 - 26 มี.ค. 66 นี้ ที่ตลาด อ.ต.ก.

 

"ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตร ในงาน “ติดตลาดเกษตร...Fresh Fruits From Farm” ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการเกษตรและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ระหว่างวันที่ 21 - 26 มีนาคม 2566 เวลา 07.00 - 17.00 น. ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กรุงเทพมหานคร 
 

 

โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และรองรับผลไม้ทั้งสดและแปรรูปของเกษตรกร เช่น มะยงชิด มะปราง มะม่วง มะขาม ทุเรียน มังคุด และผลไม้เมืองร้อนอื่นๆ ที่กำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดให้ผู้บริโภคได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดี มีมาตรฐานตลอดจนเปิดโอกาสให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ เกษตรกรรุ่นใหม่ และวิสาหกิจชุมชน ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักของตลาดเพิ่มขึ้น 
        

 

ติดตลาดเกษตร...Fresh Fruits From Farm

 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายการตลาดนำการผลิต นำพาภาคเกษตรไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน มุ่งเน้นให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตสินค้าทุกประเภทให้ตรงตามความต้องการของตลาด และให้มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน เพื่อเป็นการประกันว่าเกษตรกรจะมีรายได้ที่ดีขึ้น มีช่องทางการตลาดที่เหมาะสม ไม่มีสินค้าล้นตลาด และราคาผลผลิตตกต่ำ 
 

 

โดยมุ่งพัฒนาการผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรในทุกมิติ และวางรากฐานโครงสร้างให้เกิดผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ช่วยเหลือเกษตรกรและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และเพื่อให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลกอย่างแท้จริง

 

ติดตลาดเกษตร...Fresh Fruits From Farm

 

ซึ่งจะเป็นการนำเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ประเทศ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งส่วนในการสนับสนุนให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร มีช่องทางจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงสินค้าแปรรูปทางการเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร และผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นธรรม 
        

การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานในเรื่องตลาดนำการผลิต การแนะนำ และกระจายสินค้าเกษตร จากเกษตรกรให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

 

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชผักผลไม้ โดยเฉพาะผลไม้ฤดูร้อนที่กำลังจะออกมาให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง เราจึงต้องรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และถือเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานที่ต้องมาช่วยกันส่งเสริมสินค้าไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน เชื่อว่ารสชาติของผลไม้ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก และเชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกที่ดีที่สุดในโลกด้วย 

 

ติดตลาดเกษตร...Fresh Fruits From Farm

 


ในเรื่องของซีเซียม-137 (Caesium-137) ที่มีผลกระทบที่ลูกค้ามีความกังวลสารปนเปื้อนและได้มียกเลิกออเดอร์ผลไม้จากชาวสวนจังหวัดปราจีนบุรีนั้น ยืนยันว่ายังไม่มีสารปนเปื้อนดังกล่าวในสินค้าเกษตร

 

จากการตรวจสอบโดยเฉพาะบริเวณรอบโรงงานที่เป็นข่าว มีปริมาณสารปนเปื้อนอยู่ในอากาศยังไม่อยู่ในระดับที่อันตรายและยังไม่เกินมาตรฐาน จึงให้ความมั่นใจได้ว่าสินค้าเกษตรยังมีความปลอดภัย 100% และมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบและประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบสารปนเปื้อนนี้ เชื่อว่าไม่มีผลกระทบต่อสินค้าเกษตรอย่างแน่นอน”

 


กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์ฤดูกาลผลไม้ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาด เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการบริโภค การออกร้านจำหน่ายสินค้าโดยเกษตรกร จากโครงการส่งเสริมและสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ เกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพการเกษตร เครือข่ายเกษตรกร Young Smart Farmer กลุ่มยุวเกษตร และเครือข่ายเกษตรกรของ อ.ต.ก. รวมจำนวนกว่า 40 ร้านค้า จาก 24 จังหวัด

 

ติดตลาดเกษตร...Fresh Fruits From Farm

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ร่วมกับ อ.ต.ก. เช่น กิจกรรมนาทีทอง กิจกรรมกดไลค์กดแชร์แลกคูปอง การเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล เป็นต้น การออกบูธของหน่วยงานภาคี ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท ปอลอเอ็กเพรส จำกัด และการแจกพันธุ์ไม้ฟรี 
        

 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ อ.ต.ก. ได้มีแผนดำเนินการจัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร Season festival โดยเฉพาะผลไม้ที่มีฤดูกาลผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงต่อไป เช่น ลิ้นจี่ ทุเรียน และผลไม้เมืองร้อนอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด