ข่าว

'ตรวจสอบยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566' ผ่านแบบไหน เริ่มใช้ 1 เม.ย.66

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

หลัง ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ กระทรวงการคลัง เปิดให้ 'ตรวจสอบยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566' เช็กสถานะ ผ่านแบบไหน เริ่มใช้ 1 เม.ย.66

ใกล้สิ้นสุดการ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้เร็วที่สุด คือวันที่ 1 เม.ย.2566 ภายหลังเปิดให้ผู้ผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 มี.ค.2566 ซึ่งล่าสุด มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ 12,001,438 ราย ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 14,596,820 ราย หรือคิดเป็น82.22% 

 

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการ "ตรวจสอบยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566" ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) สามารถตรวจสอบช่วงเวลาเริ่มใช้สิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนรอบใหม่ ตามช่วงเวลาการยืนยันตัวตน ส่วนจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,152,829 ราย 

 

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน และผลการยืนยันตัวตนต้องแสดงสถานะว่า "ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC)" ภายในวันที่ 26 มี.ค. 2566 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566  

สถานะยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ทั้งนี้ ในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้า จะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

 

โดยในเดือน มี.ค.2566 ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้ทุกวัน รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น

ตรวจสอบยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

'ตรวจสอบยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566' ช่วงเวลาการยืนยันตัวตน วันที่เริ่มใช้สิทธิ การได้รับสิทธิ

 

 • 1 มี.ค. - 26 มี.ค. 2566 ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 เป็นต้นไป
 • 27 มี.ค. - 26 เม.ย. 2566 รับสิทธิ 1 พ.ค. 2566 ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิได้ (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) เท่านั้น)
 • 27 เม.ย. - 26 พ.ค. 2566 รับสิทธิ 1 มิ.ย. 2566 
 • 27 พ.ค. - 26 มิ.ย. 2566 รับสิทธิ 1 ก.ค. 2566 
 • 27 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป รับสิทธิ 1 ส.ค. 2566 ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

 

เงื่อนไขยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์) สามารถยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 1 พ.ค.2566 (62 วัน) โดยดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

 

 • ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่
 • ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.- 23.00 น. ของทุกวัน 
 • ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

 

 1. ธนาคารออมสิน
 2. ธนาคารกรุงไทยฯ
 3. ธ.ก.ส.
 4. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
 5. ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 7. ศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์

 

โฆษกกระทรวงการคลัง เน้นย้ำว่า สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ ที่ได้ทำการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการขอตรวจสอบและ/หรือขอแก้ไขข้อมูล โดยต้องติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนด เพื่อขอปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งผู้อุทธรณ์จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. 2566 โดยกระทรวงการคลังจะประมวลผลการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะประกาศผลการอุทธรณ์ให้ทราบต่อไป

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ