ข่าว

'เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด วันนี้' ยังใช้จ่าย 1 เม.ย. 66 หรือไม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด วันนี้' ยืนยันตัวตน ผ่านแล้ว ยังใช้จ่าย 1 เม.ย. 66 หรือไม่ หลังมีประกาศ ยุบสภา

'เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566' หรือ บัตรคนจน สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ สามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1-26 มี.ค.2566 ส่วนผู้ไม่ผ่าน สามารถยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.-1 พ.ค.2566 เพื่อเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 

 

 

'เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด วันนี้' ภายหลังมีการประกาศยุบสภา และจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 14 พ.ค.2566 เริ่มมีคำถามว่า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ยังสามารถใช้จ่ายได้ตามวัน-เวลาเดิมหรือไม่ โดย กระทรวงการคลัง ยืนยันว่า ยังสามารถใช้สิทธิได้ตามเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการ ยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการฯ) ณ วันที่ 21 มี.ค.2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 11,383,700 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 77.99 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจำนวน 14,596,820 ราย) 

 

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำเร็จ (ผู้มีสิทธิ) ภายในวันที่ 26 มี.ค.2566 จะสามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2566 ตามกำหนดการที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะได้รับสวัสดิการ ดังนี้ 

 

1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น และร้านอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00- 23.00 น. ของทุกวัน


2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 05.00- 23.00 น. ของทุกวัน

 

3. วงเงินรวมค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวน 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง ได้แก่ 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 

 • รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
 • รถบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 
 • รถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS) รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) และบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จำกัด 
 • รถไฟ โดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ โดยผู้มีสิทธิสามารถใช้บริการระบบขนส่งดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 00.30 น. เป็นต้นไป 

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างเตรียมการเพิ่มเติม ประเภทระบบขนส่ง เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผู้มีสิทธิ ได้แก่

 

 • รถเอกชนร่วม ขสมก. รถเอกชน รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (BRT)
 • รถเอกชนร่วม บขส. และรถเอกชน
 • รถสองแถวรับจ้าง 
 • เรือโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบต่อไป 

 

4. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีสิทธิจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด โดยจะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566” หากลงทะเบียนกับหน่วยงานผู้ให้บริการ ได้แก่ สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง หรือสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

 

5. มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา อุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง แต่หากผู้มีสิทธิใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด โดยจะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566” หากลงทะเบียนกับหน่วยงานผู้ให้บริการ ได้แก่ สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.

 

สำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง จะชำระค่าบริการที่ผู้มีสิทธิที่ใช้บริการตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แก่หน่วยงานผู้ให้บริการทั้ง 5 แห่งดังกล่าวข้างต้น โดยผู้มีสิทธิไม่จำเป็นต้องสำรองเงินในการชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาแต่อย่างใด ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 ดังนี้

 

ลงทะเบียนรับสิทธิ ค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่

 

 1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง หรือผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1130
 2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1129
 3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ หรือผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 086 848 1284 

 

ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่

 

 1. สำนักงานการประปานครหลวง หรือผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1125
 2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค หรือผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ เบอร์ติดต่อ 1662 

ไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ช่องทางยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 1,122,950 ราย โดยสามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ 

 

ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ ตั้งแต่เวลา 6.00 น. - 23.00 น. ของทุกวัน หรือขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ 

 

 1. ธนาคารออมสิน 
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) 
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
 4. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด 
 5. ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ 
 6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
 7. และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน 

 

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ การได้รับสวัสดิการภายใต้โครงการฯ จะไม่กระทบกับการได้รับสวัสดิการอื่นๆ ของภาครัฐ โดยผู้มีสิทธิตามโครงการฯ จะยังคงสามารถรับสิทธิสวัสดิการอื่นๆ ของภาครัฐได้ โดยไม่มีการตัดสิทธิสวัสดิการอื่นๆ แต่อย่างใด 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ