ข่าว

'เงินเพิ่มผู้พิการ' 200 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดสุดท้าย เข้าวันไหน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็กด่วน 'เงินเพิ่มผู้พิการ' บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท งวดสุดท้าย เดือนมีนาคม เข้าวันไหน บัตรคนจน ใบเดิม ยังใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

นับตั้งแต่ปี 2563 ที่ ครม.มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการ (เงินคนพิการ) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 โดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับ 1,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 800 บาทต่อเดือน ส่วนผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและมี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับ “เงินเพิ่มผู้พิการ” 200 บาท ต่อเดือน โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็นเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

 

แต่หลังจากมีการเปิด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ และเปิดให้ผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน ยืนยันตัวตน มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 และจะเริ่มใช้จ่าย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ซึ่งผู้พิการ ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่า ในเดือนมีนาคม 2566 นี้ ทาง กรมบัญชีกลาง เตรียมโอนเงินเยียวยา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดสุดท้ายแล้ว

 

เงินเพิ่มผู้พิการ เข้าวันที่ 22 มีนาคม 2566

 

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ) ซึ่งถือเป็นงวดสุดท้าย สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม

 

เงื่อนไขผู้ได้รับเงินเพิ่มผู้พิการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ในส่วนของการเพิ่มเบี้ยคนพิการ จาก 800 บาท เป็น 1000 บาท มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 มีเงื่อนไขคือ

 

 • ผู้พิการที่มีบัตรฯคนพิการ อายุต่ำกว่า 18 ปี โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่รับเบี้ยคนพิการทั้งสิ้น 1,000 บาท
 • ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่รับเบี้ยคนพิการ 800 บาท และเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท รวมทั้งสิ้น 1,000 บาท
 • สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้เบี้ยคนพิการ 800 บาท เช่นเดิม

เงินเพิ่มผู้พิการ บัตรสวัสดิแห่งรัฐ เข้าวันไหน

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่" ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

 

 1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้า ต่างจังหวัด และ กทม. 300 บาท/คน/เดือน จากปกติรัฐบาลให้ค่าซื้อสินค้าในอัตรา 200-300 ต่อคนต่อเดือน
 2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/คน ระยะเวลา 3 เดือน
 3. วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/คน/เดือน ครอบคลุมการเดินทางขนส่งสาธารณะทั้ง 8 ระบบ จากเดิมจ่าย 500 บาท
 4. วงเงินค่าไฟฟ้า ต่างจังหวัด และ กทม. 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน โดยรอบนี้ประชาชนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน
 5. วงเงินค่าน้ำประปา ต่างจังหวัด และ กทม.100 บาท/ครัวเรือน/เดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน โดยรอบนี้ประชาชนไม่ต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน

 

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่มีแล้ว

 

 • เงินค่าอบรม 100-200 บาท
 • เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านผู้สูงอายุ 400 บาท
 • ค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล/ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
 • เงินเยียวยากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท
 • เงินคืนภาษี 5%
 • เงินโครงการเราชนะ 675-700 บาท
 • เพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท
 • โครงการเพิ่มกำลังซื้อ  200 บาท
 • เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 50/100 บาท
 • เงินพิเศษ 200 บาท

 

เงื่อนไข บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ใบเดิมยังใช้ได้หรือไม่

 

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบเดิม ยังใช้สิทธิได้จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกโครงการเดิม
 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม และได้สิทธิรอบใหม่ด้วย สามารถเปลี่ยนไปใช้สิทธิใหม่ได้เลย
 • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ไม่ได้รับสิทธิรอบใหม่ แล้วยังมีสิทธิเดิมเหลืออยู่ กระทรวงการคลัง จะชดเชยให้ตามสิทธิที่ได้รับ และทดการใช้จ่ายไปอีก 1 เดือนถัดไป หลังประกาศยกเลิกโครงการเก่า

ไทม์ไลน์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด