ข่าว

'ไข่ครอบสงขลา' ขึ้นทะเบียน GI อาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดมากว่า 100 ปี

'ไข่ครอบสงขลา' ขึ้นทะเบียนเป็น สินค้า GI ของอร่อยจาก จ.สงขลา อาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปี

นางรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ข้อมูลว่า กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 'ไข่ครอบสงขลา' แล้ว เป็น สินค้า GI ตัวใหม่ของไทย

 

 

ปัจจุบันในประเทศไทย มี สินค้า GI ที่ประกาศขึ้นทะเบียนแล้ว 177 สินค้า ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถสร้างมูลค่างทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชนกว่า 48,000 ล้านบาท

 

'ไข่ครอบสงขลา' (Songkhla Steamed Egg Yolks หรือ Khai Khrop Songkhla) เป็นอาหารพื้นถิ่นที่ผลิตและแปรรูปใน อ.สทิงพระ อ.กระแสสินธุ์ อ.ระโนด และ อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นวิธีการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมานานกว่า 100 ปี โดยการนำไข่แดงจากไข่เป็ด 2 ใบ ใส่ลงในเปลือกไข่ 1 ใบ ที่ตัดแต่งขอบแล้ว นำไปนึ่ง จะมีสีแดงอมส้ม ผิวมันวาว โดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัส 3 ระดับ คือ เนื้อลาวา เนื้อยางมะตูม เนื้อดั้งเดิม มีรสชาติหวานและเค็มเล็กน้อย ไม่มีกลิ่นคาว

 

ไข่ครอบสงขลา

 

การขึ้นทะเบียน GI เป็นการช่วยยกระดับสินค้าชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้ว กระทรวงพาณิชย์ จะผลักดันให้จังหวัดจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าและการอนุญาตให้ใช้ตรา GI ไทย การส่งเสริมการตลาด การเพิ่มมูลค่าผ่านการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

 

 

ข่าวยอดนิยม