ข่าว

'ธนาคารยืนยันตัวตนบัตรคนจน' รวมแบงค์ เปิดให้ ยืนยันตัวตน ทุกวัน คลิกที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ธนาคารยืนยันตัวตนบัตรคนจน' รวมแบงค์ เปิดให้บริการ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ทุกวัน เช็กเวลา คลิกที่นี่

หลังจากกระทรวงการคลัง เปิดให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งพบประเด็นปัญหา จากการที่ผู้ผ่านเกณฑ์ บัตรคนจน เดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ และ ธ.ก.ส. พร้อมกันจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการยืนยันตัวตน 


ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้สั่งการให้ ธนาคารยืนยันตัวตนบัตรคนจน ทั้ง 3 แห่ง ดำเนินการของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการยืนยันตนและการอุทธรณ์ของผู้ลงทะเบียน ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยเปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่วันที่ 11-31 มีนาคม 2566 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการยืนยันตัวตน

ธนาคารยืนยันตัวตนบัตรคนจน ไม่มีวันหยุด

 

 1. ธนาคารออมสิน 
 2. ธนาคารกรุงไทย
 3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

 • สาขาทั่วไป เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
 • สาขาในห้างสรรพสินค้า เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น. 

 

เอกสารยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

กรณีเดินทางมาด้วยตนเอง

 

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
   

กรณีมอบอำนาจ (ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้เอง) โดยใช้เอกสาร ดังนี้

 

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดคลิกที่นี่)
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน
   

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิกที่นี่) หรือที่ welfare.mof (คลิกที่นี่) ในวันถัดไป 

 

นอกจากนี้ สำหรับประเด็นปัญหาที่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคาร จะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน กระทรวงการคลังได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ทั้ง 14 แห่ง รวมทั้งธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ให้ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถเปิด “บัญชีพื้นฐาน” ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

 

โดยประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ต้องการเปิดบัญชีเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่เป็นผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถเดินทางได้ รวมทั้งบุคคลล้มละลายที่ยังไม่สามารถเปิดบัญชี และ/หรือไม่สามารถผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างหารือแนวทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะประกาศให้ประชาชนทราบแนวทางในการดำเนินการโดยเร็วต่อไป

 

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) บัตรคนจน ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวนทั้งสิ้น 8,948,121 ราย สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 1,014,730 ราย  


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ