ข่าว

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ หารือ ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ หารือ ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา เพื่อเพิ่มโอกาสทางด้านธุรกิจ การค้า และโอกาสในการลงทุน

(14 มี.ค.66) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนางมาริสา ลาโก (Mrs. Marisa Lago) ปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ด้านการค้าระหว่างประเทศ (Under Secretary for International Trade) ฯพณฯ นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค(H.E Mr. Robert F. Godec) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบ เพื่อหารือ และแลกเปลี่ยนด้านการค้า การลงทุน และโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับกรุงเทพมหานคร ด้านการดูแลสุขภาพ การคมนาคม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และการศึกษา เพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง หารือแนวทาง หรือความช่วยเหลือที่สหรัฐอเมริกา จะสนับสนุนกรุงเทพมหานครได้

 

ผู้ว่าฯชัชชาติ หารือปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา

 

 

 

ผู้ว่าฯชัชชาติ หารือปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา

 

ในส่วนของประเด็นการหารือวันนี้ อาทิ ความร่วมมือ โครงการ 12 เทศกาลตลอดปีทั่วกรุงเทพฯ การส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ลงทุน รวมถึงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจระหว่างนักลงทุนของกรุงเทพมหานคร และสหรัฐอเมริกา  

 

ผู้ว่าฯชัชชาติ หารือปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา

 

สำหรับความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา ได้มีการลงนามร่วมกัน 3 ครั้ง คือ ข้อตกลงความเป็นเมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างกรุงวอชิงตันดีซี และกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2505 ข้อตกลงยืนยันความสัมพันธ์ลักษณะเมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างกรุงวอชิงตันดีซี และกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2545 และ ความตกลงว่าด้วยการรับรองความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงวอชิงตันดีซี และกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2555

 

ผู้ว่าฯชัชชาติ หารือปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา

 

โดยสาขาที่แลกเปลี่ยน ประกอบด้วย เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กีฬา สาธารณสุขและเยาวชน

 

ผู้ว่าฯชัชชาติ หารือปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา

 


 

 

ผู้ว่าฯชัชชาติ หารือปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา

 

ผู้ว่าฯชัชชาติ หารือปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา

 

ผู้ว่าฯชัชชาติ หารือปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา

 

คณะผู้บริหารกทม.ที่เข้าร่วมหารือ ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ครั้งนี้ ประกอบด้วย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร และสำนักงานการต่างประเทศ กทม.

 

ผู้ว่าฯชัชชาติ หารือปลัดกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา

 

 

 

 

 


 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ