ข่าว

เปิดจอง 'สลากออมทรัพย์ทวีสิน' ชุดเกษตรมั่นคง 4 ฝาก 3 ปี ลุ้นรางวัลทุกเดือน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ธ.ก.ส.' เปิดจองออนไลน์แล้ว 'สลากออมทรัพย์ทวีสิน' ช่วงที่ 2 ชุดเกษตรมั่นคง 4 ฝาก 3 ปี ลุ้นรางวัลทุกเดือน ตั้งแต่ 24 มีนาคม 66 เป็นต้นไป เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

กลับมาอีกครั้งกับ 'สลากออมทรัพย์ทวีสิน' ชุดเกษตรมั่นคง 4 จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 'ธ.ก.ส.' สามารถจองสลากผ่านออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 13-18 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ช่วงที่ 1 

- สำหรับลูกค้าเกษตรกรรายบุคคล

- ลูกค้าผู้ฝากสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ที่ครบกำหนด
ในระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 (วงเงินรวม 70,000 ล้านบาท)

 

 

กรณีการจองสลากออนไลน์ 

- เปิดจองผ่านเว็บไซต์ www.baac.or.th 13-18 มีนาคม 2566 (เฉพาะลูกค้าผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ A-Mobile Plus)

- ยืนยันการจอง ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile และ A-Mobile Plus 13-19 มีนาคม 2566 (ผ่านโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์ภายในประเทศเท่านั้น)

- นำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ก่อนเวลา 21.00 น. ของวันที่ 19 มีนาคม 2566

- ธนาคารหักเงินเพื่อฝากสลากอัตโนมัติ 20 มีนาคม 2566

 

 

กรณีประสงค์ฝากผ่าน ธ.ก.ส. สาขา

- จองและฝากเงินเข้าบัญชี ณ ธ.ก.ส. สาขา วันที่ 20-23 มีนาคม 2566

 

 

ช่วงที่ 2 

สำหรับลูกค้ารายใหม่ ลูกค้ารายเดิม และลูกค้าทั่วไป
ฝากสลากฯ ผ่าน ธ.ก.ส. A-Mobile / A-Mobile Plus และ ธ.ก.ส. สาขา ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป (วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท)

 

สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4

 

การรับฝาก

- รับฝากหน่วยละ 500 บาท เปิดรับฝากทุกวัน ยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัล รับฝากเฉพาะเลขเดี่ยวเท่านั้น ผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile / A-Mobile Plus และ ธ.ก.ส. สาขา

 

 

อายุรับฝาก

- 3 ปี ครบกำหนดแบบวันชนวันนับจากวันที่รับฝาก

 

 

ดอกเบี้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

1. ผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 5.00 บาท คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.333 ต่อปี

2. ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

3. ผู้ที่ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก 10 บาทต่อหน่วย

 

 

การออกรางวัล

- ออกรางวัลในวันที่ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนมกราคม ออกในวันที่ 17 ของทุกปี ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 เมษายน 2566

 

 

สิทธิ์ในการตรวจรางวัล

- รับฝากภายในวันที่ 15 ของเดือน จะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น โดยสลากแต่ละหน่วยมีสิทธิ์ตรวจรางวัล 36 ครั้ง

 

 

ลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4

 

 

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02 555 0555

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ