ข่าว

ป.ป.ช. สั่งไต่สวน 'ศักดิ์สยาม' ปม ออกใบอนุญาต ธุรกิจการบิน ล่าช้า

ป.ป.ช. สั่งตั้งกรรมการ ไต่สวน 'ศักดิ์สยาม' และ พวก ปม ออกใบอนุญาต ธุรกิจการบิน ล่าช้า ทำ บริษัท สกาย เอกซ์ทรีม เสียหาย

เป็นอีกหนึ่งมหากาพย์ ภายหลัง บริษัท สกาย เอกซ์ทรีม จำกัด ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการทำงานทางอากาศ (เพื่อการทิ้งร่มอากาศ-โดดพสุธา) หรือ ไลเซนส์ จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และตามขั้นตอนแล้ว จะต้องได้รับใบอนุญาตฯ ที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แต่ปัญหาการติดขัดของการตีความอายุเครื่องบิน คือประเด็นหลัก ที่บริษัทไม่สามารถมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจได้ ยืดเยื้อมานานหลายปี

 

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และพวก ฐานปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีการประวิงเวลา และมีเจตนาที่จะไม่ให้ บริษัท สกาย เอกซ์ทรีม จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการทำงานทางอากาศ (เพื่อการทิ้งร่มอากาศ-โดดพสุธา) ทำให้บริษัทฯได้รับความเสียหาย

ไทม์ไลน์ปมธุรกิจการบิน

 

สำหรับคดีนี้ เกิดขึ้นเมื่อเดือน ธ.ค.2562 บริษัท สกาย เอกซ์ทรีม จำกัด ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการทำงานทางอากาศ (เพื่อการทิ้งร่มอากาศ-โดดพสุธา) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และตามขั้นตอนแล้ว จะต้องได้รับใบอนุญาตฯ ที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยเครื่องบินที่ บริษัท สกาย เอกซ์ทรีม จำกัด ยื่น เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการกิจการฯ มีอายุ 15 ปี 3 เดือน ซึ่งยังไม่ครบ 16 ปี

 

แต่ปรากฏว่า ในระหว่างที่กระทรวงคมนาคม โดยคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กำลังพิจารณาเรื่อง เพื่อเสนอให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกใบอนุญาตฯ นั้น กระทรวงฯ มีข้อสังเกตว่า ในการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการทำงานทางอากาศฯ เครื่องบินที่ใช้ในการประกอบกิจการต้องมีอายุไม่เกิน 16 ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิต และหากผู้ขอรับใบอนุญาตฯได้ใบอนุญาตฯ ที่มีกำหนดอายุ 3 ปีไปแล้ว จะทำให้เครื่องบินมีอายุเกิน 16 ปี ซึ่งอาจผิดเงื่อนไขหรือไม่

กระทรวงคมนาคม จึงขอให้ กพท. นำเรื่องดังกล่าวไปทบทวนใหม่อีกครั้ง ซึ่งต่อมา กพท. ได้ทำหนังสือขอหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็นเรื่องเสร็จที่ 1611/2563 เมื่อเดือน ธ.ค.2563 ว่า หลักเกณฑ์เรื่องอายุเครื่องบินที่จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับใบอนุญาตฯนั้น ให้พิจารณา ณ วันเวลาที่ยื่นขอใบอนุญาตเท่านั้น ไม่ใช่เวลาที่ออกใบอนุญาต

 

เช่นเดียวกับฝ่ายกฎหมายของ กพท. ที่มีความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่า หลักเกณฑ์เกี่ยวกับอายุเครื่องบิน ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาตประเภทกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ และประเภทการทำงานทางอากาศ ที่ระบุว่า เครื่องบินจะต้องมีอายุไม่เกิน 16 ปีนับแต่วันผลิต นั้น ไม่ใช่หลักเกณฑ์คุณสมบัติด้านอายุสูงสุดของเครื่องบินที่ผู้รับใบอนุญาตต้องดำรงไว้ตลอดอายุใบอนุญาตฯ

 

ขณะที่ทาง กพท. เอง ได้มีกระบวนการกำกับดูแลความปลอดภัยของเครื่องบินในเรื่องใบสำคัญสมควรเดินอากาศ (Certificate of Airworthiness) ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อยู่แล้ว

 

กระทั่งต่อมา กพท.ได้รายงานเรื่องกลับไปให้กระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอให้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น พิจารณาเรื่องการออกใบอนุญาตฯอีกครั้ง ก่อนที่นายศักดิ์สยาม ได้ออกใบอนุญาตฯเลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 2 ก.ค.2564 ให้แก่ บริษัท สกาย เอกซ์ทรีม จำกัด

 

อย่างไรก็ตาม บริษัท สกาย เอกซ์ทรีม จำกัด เห็นว่า การพิจารณาออกใบอนุญาตฯให้กับบริษัทฯ ที่ต้องใช้เวลานานถึง 1 ปี 6 เดือน นั้น เกินกว่ากรอบเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชนว่า การดำเนินการรวมทุกขั้นตอนให้ใช้เวลา 80 วันทำการ และในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น นายศักดิ์สยาม กับพวก ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการทำงานทางอากาศ (เพื่อการทิ้งร่มอากาศ) ให้กับเอกชนรายอื่นๆ

 

บริษัท สกาย เอกซ์ทรีม จำกัด จึงได้มายื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ดำเนินการเอาผิด นายศักดิ์สยาม ในฐานะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และพวก ที่มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ทำให้ บริษัท สกาย เอกซ์ทรีม จำกัด ได้รับความเสียหาย

 

ทั้งนี้ เมื่อปี 2563 น.ท.วีระพจน์ พรหมโชติ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สกายเอกซ์ทรีม จำกัด ในขณะนั้น ให้สัมภาษณ์ ว่า ตั้งแต่เริ่มเรื่อง บริษัทเสียหายไปแล้วกว่า 50 ล้านบาท (ค่าเครื่องบิน 33 ล้านบาท + ค่าบำรุงรักษาและค่าเช่า 17 ล้านบาท)​ และเสียโอกาสในการทำธุรกิจ ซึ่งควรจะดำเนินกิจการไปได้แล้ว ทั้งๆ ที่เครื่องบินที่นำมาใช้ประกอบกิจการฯมีอายุไม่เกิน 16 ปี

 

 

ข่าวที่น่าสนใจ