ข่าว

'ขอคืนภาษี 2566' ทำอย่างไร เช็กวิธี ก่อน ยื่นภาษี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ขอคืนภาษี 2566' ทำอย่างไร เช็กวิธี ก่อน ยื่นภาษี กรมสรรพากร มีคำแนะนำ ทำตามได้แบบง่าย ๆ รวมทั้งขั้นตอน ลดหย่อนภาษี

กรมสรรพากร เปิดให้มีการ "ยื่นภาษี 2566" แล้ว สำหรับคนไทยทุกคนที่มีรายได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ มีหน้าที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยปกติการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จะยื่นปีละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม ของปีถัดไป เช่น รายได้เกิดขึ้นในปี 2565 (ปีภาษี 2565) ต้องยื่นภาษี ภายในวันที่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค. 2566

 

นอกจาก ยื่นภาษีแล้ว การวางแผน ลดหย่อนภาษี เพื่อขอคืนภาษี ไว้แต่เนิ่น ๆ เพื่อรักษาสิทธิ และหากใครกำลังสงสัยว่าสิทธิลดหย่อนภาษี มีอะไรบ้าง คมชัดลึกออนไลน์ ได้รวบรวมเอาสิ่งที่ต้องรู้ เกี่ยวกับการ "ขอคืนภาษี 2566" มาไว้แล้ว 
 

วิธีการยื่นภาษี 2566

 

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ภ.ง.ด. 91 สำหรับผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือนเพียงอย่างเดียว และ ภ.ง.ด. 90 สำหรับผู้ที่มีรายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โดยมีเอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นภาษี ดังนี้

 

 • หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) โดยเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งปี หลังจากหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่าง ๆ 
 • รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา ค่าเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
 • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีเพื่อประกอบการกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน เบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการ เป็นต้น


วิธี ขอคืนภาษี 2566

 

การขอเงินคืนภาษีนั้น เป็นสิทธิที่ผู้เสียภาษีสามารถทำได้ หากถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างปีมากกว่ามูลค่าภาษีที่ตัวเองมีหน้าที่ต้องจ่ายจริง จากการคำนวณภาษี เมื่อยื่นเงินภาษีไป สรรพากรก็จะพิจารณาตามเงื่อนไข และคืนเงินภาษีบางส่วนที่เกินกว่าที่จ่ายจริงกลับมาให้เรา เช่น ภาษีปันผลหุ้น แล้วเรารู้ได้อย่างไีรว่าเรามีเงินภาษีที่ขอคืนได้

 

คลิกอ่านวิธีลดหย่อนภาษี

 

วิธีตรวจสอบมูลค่าภาษีที่ขอคืนได้

 

หลังจากที่ยื่นภาษี ผ่านเว็บของกรมสรรพากร ตั้งแต่ช่วงระหว่างเดือน ม.ค. ถึง เม.ย. ขั้นตอนสุดท้ายของการยื่นภาษีจะมีปรากฏว่า เราสามารถขอคืนได้เท่าไหร่ในช่องของ “ยอดภาษีสุทธิชำระไว้เกิน” 

 

จากนั้นหน้าเว็บไซต์จะถามว่า “ต้องการขอคืนภาษีที่ชำระไว้เกินหรือไม่” ถ้าต้องการขอคืนภาษี ก็คลิกตรง “ต้องการขอคืน” ซึ่งทางเว็บไซต์จะแจ้งผลไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้นั้นเอง โดยจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบอยู่ด้านล่าง


ตรวจสอบ ขอคืนภาษี 2566

 

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร คลิกที่นี่
 2. คลิกที่สอบถามการคืนภาษี (E-Refund)
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, ชื่อผู้เสียภาษี (แบบไม่ต้องระบุคำนำหน้า), ชื่อสกุล (นามสกุล) และคลิกสอบถาม
 4. เช็คสถานะการสอบถามข้อมูลของเงินคืนภาษี
 5. ช่องทางการรับคืนเงินภาษี

 

ช่องทางรับเงินคืนภาษี

 

 1. พร้อมเพย์ที่ผูกกับบัญชีธนาคารออนไลน์, 
 2. รับเงินคืนภาษีเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธ.ก.ส.,
 3. รับเงินคืนภาษีเข้าบัตร e-Money หรือ e-Wallet (แอปฯ เป๋าตัง) เฉพาะธนาคารกรุงไทย 

 

สำหรับ การยื่นภาษีออนไลน์ 2566 กรมสรรพากร กำหนดไว้ยื่นภาษี ภายในวันที่ 10 เม.ย. 2566

 

 

logoline