ข่าว

"ช้อปดีมีคืน 2566" หมดเขต 15 ก.พ.นี้ เช็ค สินค้าร่วมรายการช้อปดีมีคืน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โค้งสุดท้าย "ช้อปดีมีคืน 2566" รีบใช้จ่ายก่อนหมดเขต 15 ก.พ. นี้ เช็ค สินค้าร่วมรายการช้อปดีมีคืน และวิธีการขอ ใบกำกับภาษี ที่ถูกต้อง สำหรับใช้ลดหย่อนภาษี

อัปเดตโครงการ "ช้อปดีมีคืน 2566" ภายหลังจากที่รัฐบาล โครงการช้อปดีมีคืน โดยมีระยะเวลาให้ประชาชนที่จะใช้สิทธินำยอดการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการไป ลดหย่อนภาษี เงินได้สำหรับปีภาษี 2566 สามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. -15 ก.พ. 2566 ซึ่งขณะนี้โครงการดำเนินมาถึงโค้งสุดท้ายเหลือเวลาอีก 10 วันสุดท้าย

 

 

 

ทั้งนี้หากประชาชนต้องการลดหย่อนภาษีจากโครงการ "ช้อปดีมีคืน 2566" หากมีการใช้จ่ายในช่วงนี้จนถึงวันที่ 15 ก.พ. อย่าลืมขอใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษ หรือ ใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) จากผู้ขาย จากนั้นก็เก็บใบกำกับภาษีจากการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดำเนินโครงการนี้ไปประกอบการหักลดหย่อนภาษีในช่วงยื่นแบบเสียภาษีเงินได้ประจำปี 2566 ในช่วงเดือนม.ค.-มี.ค. 2567

สำหรับโครงการ "ช้อปดีมีคืน 2566" เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ประชาชนผู้มีเงินได้นำยอดการใช้จ่ายการซื้อสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 ม.ค. -15 ก.พ. 2566 ไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

 

 • ยอดการใช้จ่าย 30,000 บาทแรกนั้นสามารถใช้ได้ทั้งใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบกระดาษและใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ e-Tax Invoice & e-Receipt 
 • อีก 10,000 บาทจะต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการที่ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เท่านั้น
 • สินค้าหรือใช้บริการจากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น ยกเว้นการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) และหนังสือหรือ E-book ที่ใช้ใบเสร็จรับเงินได้ โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน
 • สินค้าและบริการที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เสียภาษี VAT หากเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 

สำหรับสินค้าและบริการที่ร่วมโครการ "ช้อปดีมีคืน2566" และสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้มีดังนี้  

 

ซื้อเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ  น้ำหอม ครีมบำรุงผิว เติมน้ำมันรถยนต์ เติมก๊าซ  ฯลฯ
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสินค้าที่ซื้อผ่านออนไลน์ และการใช้บัตรเครดิตผ่อนสินค้าก็สามารถนำใบเสร็จมาลดหย่อนได้เช่นกันโดยต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการ และจ่ายค่าสินค้าหรือค่าบริการนั้น ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566
หากจ่ายค่าสินค้าในปี 2565 แต่ไปใช้บริการในวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566 จะไม่สามารถ ใช้สิทธิช้อปดีมีคืน ได้ เพราะถือว่าไม่ได้ใช้จ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด

 

สินค้าที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามโครงการ "ช้อปดีมีคืน 2566" มีดังนี้ 

 • สุรา เบียร์ และไวน์
 • บุหรี่ ยาสูบ
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • หนังสือพิมพ์และนิตยสาร และค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • บริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต 
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เช่น ประกันรถยนต์ ประกันอัคคีภัย
 • ค่าเบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ เพราะสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในหมวดประกันได้
 • ค่าบริการระยะยาวที่เริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
 • สินค้าหรือบริการที่ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% อยู่แล้ว เช่น ผัก-ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา นมจืด ทองคำแท่ง ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำศัลยกรรม


น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ภายใต้โครงการช้อปดีมีคืนรัฐบาลคาดว่าจะเกิดการใช้จ่ายและมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 56,000 ล้านบาท สนับสนุนให้จีดีพีเพิ่มขึ้นจากการใช้จ่าย 0.16%  และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทุกกลุ่มเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

logoline