ข่าว

"รับเงินบำเหน็จบำนาญออนไลน์" ก่อนเกษียณ ข้าราชการขอได้ตั้งแต่ 1 ก.พ. 66

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

1 ก.พ. 66 กรมบัญชีกลาง เปิดให้ข้าราชการขอ "รับเงินบำเหน็จบำนาญออนไลน์" ได้ล่วงหน้าอย่างน้อย 8 เดือน เช็ครายละเอียดที่นี่

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐมากยิ่งขึ้นผ่านระบบรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับริบทและก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้มีการยกระดับปรับเปลี่ยนการให้บริการ "รับเงินบำเหน็จบำนาญออนไลน์" มากยิ่งขึ้นตามลำดับ

โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้อำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สามารถยื่นคำขอ "รับเงินบำเหน็จบำนาญออนไลน์" ล่วงหน้า ก่อนวันครบเกษียณอายุได้ 8 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

โดยสามารถยื่นรับเงินบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือยื่น "รับเงินบำเหน็จบำนาญออนไลน์" ด้วยตนเอง (Pensions’ Electronic Filing) หรือ ระบบ e-Filing ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือผ่านแอปพลิเคชั่น Digital Pension  ได้ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง

 

 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับ บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน สามารถขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้แล้ววันนี้ ผ่าน 4 ช่องทาง คือ 


1.แอปพลิเคชั่น Digital Pension ทั้งระบบ iOS และ Andriod   

2. เว็บไซต์  ระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล  

3. ส่วนราชการผู้เบิก โดยให้ติดต่อส่วนราชการผู้เบิกเพื่อขอให้ส่งหนังสือฯ ตามที่อยู่ปัจจุบัน หรือไปรับได้ที่ส่วนราชการผู้เบิก  

4. กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต/สำนักงานคลังจังหวัด ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร.02-270-6400 ในวัน เวลาราชการ

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด