ข่าว

'ยื่นภาษี 2566' ยื่นภาษีออนไลน์ หมดเขตวันไหน ยื่นไม่ทัน ทำอย่างไร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ยื่นภาษี 2566' ยื่นภาษีออนไลน์ หมดเขตวันไหน ยื่นไม่ทัน โดนโทษอะไรบ้าง มีวิธีแก้ไขหรือไม่ กรมสรรพากร มีคำแนะนำ

กรมสรรพากร เปิดให้ “ยื่นภาษี 2566” (รอบปี 2565) แล้ว เพราะการจ่ายภาษีเป็นหนึ่งในหน้าที่ของประชาชนพลเมืองไทย คนไทยทุกคนที่มีรายได้เกิน 120,000 บาทต่อปี ต้องมีหน้าที่ต้องยื่น "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา" นี่ หากใครกำลังสงสัยว่าสิทธิ "ลดหย่อนภาษี 2565" มีอะไรบ้าง วิธียื่นภาษีทำอย่างไร

 

รวมทั้ง กำหนดการ ยื่นภาษีออนไลน์ ถึงเมื่อไร หากหมดเขตการยื่นภาษีแล้ว จะเจอโทษอะไร โดนค่าปรับหรือไม่ คมชัดลึกออนไลน์ ได้รวบรวมเอาสิ่งที่ต้องรู้ มาไว้แล้ว

สำหรับ การยื่นภาษีออนไลน์ 2565 กรมสรรพากร กำหนดไว้ยื่นภาษี ภายในวันที่ 10 เม.ย. 2566 ซึ่งหากใครยื่นภาษีออนไลน์ล่าช้า เกินที่กรมสรรพากรกำหนด จะมีโทษปรับดังนี้

 

1. บุคคลธรรมดาที่ไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ตามที่กรมสรรพากรกำหนดของทุกปี หรือยื่นแบบฯ เกินกำหนด

 • ต้องระวางโทษค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 35 แห่งประมวลรัษฎากรแต่สามารถขอลดค่าปรับได้

 

2. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเทอร์เน็ต กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ

 • หากไม่ได้ชำระเงินภายในวันที่กรมสรรพากรกำหนดของทุกปี ถือว่าไม่ได้ยื่นแบบ ต้องไปยื่นแบบ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา และชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1

 

3. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เกินกำหนดเวลา

 • กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ รวมทั้งค่าปรับตามข้อ 1
 • กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระค่าปรับตามข้อ 1 เพียงอย่างเดียว

 

4. ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมภายหลังกำหนดเวลาการยื่นแบบ

 • กรณีมีเงินภาษีต้องชำระ ให้ชำระเงินภาษี พร้อมเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ
 • กรณีไม่มีเงินภาษีต้องชำระ ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มและค่าปรับ

สำหรับวิธีการ "ยื่นภาษีออนไลน์" ผ่านระบบ E-Filing  สามารถทำได้ดังนี้

 

 1. เปิดเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เพื่อสมัครสมาชิก คลิกที่นี่ 
 2. เลือก ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ วันเดือนปีเกิด และเลขหลังบัตรประชาชน จากนั้นกด ตรวจสอบ
 4. กรอกข้อมูลที่อยู่ พร้อมเลือกวิธีที่จะใช้ยืนยันตัวตน สามารถเลือกได้ระหว่างโทรศัพท์มือถือและอีเมล
 5. หากเลือกยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ ให้กรอกรหัส OTP ที่ได้รับภายใน 5 นาที
 6. กำหนดคำถามสำหรับใช้ในการยืนยัน กรณีหากลืมรหัสผ่าน
 7. กดยืนยันการลงทะเบียน

 

สำหรับผู้ที่ยื่นภาษีไม่ทันเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด สามารถยื่นภาษีย้อนหลังได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา แต่จะต้องรับบทลงโทษ โดยการเสียค่าปรับ และต้องเตรียมเอกสารประกอบการยื่นแบบภาษี ดังนี้

 

 1. แบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91 หรือ ภ.ง.ด.90
 2. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี เช่น หนังสือรับรองการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต หนังสือรับรองการจ่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
 4. เอกสารยืนยันสิทธิค่าลดหย่อนบิดามารดา (ใบ ล.ย. 03)

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ