ข่าว

"ขึ้นค่าแท็กซี่" มีผลวันนี้เป็นต้นไป เช็คอัปเดตราคา ระยะทางใหม่ที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ขึ้นค่าแท็กซี่" มีผลวันนี้เป็นต้นไป รถแท็กซี่ขนาดใหญ่ และ รถแท็กซี่ขนาดเล็กปรับเป็นราคาเท่าไหร่ ราคาระหว่างรถติด คิดกี่บาท เช็ครายละเอีดที่นี่

เว็ปไซต์ ราชการกิจจานุเบกษา ประกาศออกประกาศ กระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกโดยสาร และค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 หรือการปรับ "ขึ้นค่าแท็กซี่" เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยประกาศดังกล่าว

 

 

เป็นการให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประกาศดังกล่าว จะเริ่มมีผลบังคับให้มีการจัดเก็บค่าโดยสารแท็กซี่อัตราใหม่ ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
 

โดยรายละเอียดของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกโดยสาร และค่าบริการอื่น สำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565  หรือการปรับ "ขึ้นค่าแท็กซี่" บางส่วนระบุถึงการกำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสาร สำหรับ 1. กรณีรถยนต์รับจ้าง ที่มีลักษณะเป็นรถเก๋งสามตอน รถเก๋งสามตอนแวน รถยนต์นั่งสามตอน และรถยนต์นั่งสามตอนแวน ให้กำหนด ดังต่อไปนี้
 

 • ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 40.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่  10 กิโลเมตรละ 6.50 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 7.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 8.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 8.50 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 60 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 9.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 80 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10.50 บาท

 

ส่วนกรณีรถยนต์รับจ้าง นอกจากข้อ (1) ให้กำหนด ดังต่อไปนี้

 • ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก 35.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6.50 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 7.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 8.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 8.50 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 60 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 9.00 บาท
 • ระยะทางเกินกว่า 80 กิโลเมตรขึ้นไป กิโลเมตรละ 10.50 บาท

 

 

นอกจากนี้ กรณีรถตาม (1) หรือ (2) ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเดินรถต่อไปได้เกินกว่า 6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้กำหนดอัตรานาทีละ 3.00 บาท ส่วนกรณีการจ้างผ่านศูนย์บริการสื่อสารหรือระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เรียกเก็บค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 20 บาท และกรณีการจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยรถยนต์รับจ้างนั้น จอดรอคนโดยสารอยู่ในท่าอากาศยาน ณ จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เรียกเก็บค่าบริการอื่นเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 50 บาท

 

สำหรับค่าแท็กซี่ราคาเดิมที่เคยเก็บนั้นมีอัตราค่ามิตเตอร์ ดังนี้  

 • ระยะทาง 1 กม.แรก 35  บาท 
 • ระยะทางเกินกว่า 1 กม.-10 กม.กม.ละ 5.5 บาท 
 • ระยะทางเกินกว่า 10 กม.-20 กม. กม.ละ 6.5 บาท 
 • ระยะทางเกินกว่า  20 กม.-40 กม. กม.ละ 7.5 บาท 
 • ระยะทางเกินกว่า  40 กม.-60 กม. กม.ละ 8 บาท 
 • ระยะทางเกินกว่า  60 กม.-80 กม. กม.ละ 9 บาท 
 • ระยะทางเกินกว่า  80 กม. ขึ้นไป กม.ละ 10.5 บาท 
 • ค่ารถติด กรณีรถเคลื่อนที่ได้ช้ากว่า 6 กม./ชม. 2 บาท 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการปรับ "ขึ้นค่าแท็กซี่" ครั้งนี้ ต่างจากค่าโดยสารแท็กซี่ในปัจจุบันหลักๆ คือ ระยะทาง 1 กม. แรก รถใหญ่ ปัจจุบัน 35 บาท ปรับเป็น 40 บาท, ระยะทางเกินกว่า 1-10 กม. ปัจจุบัน รถเล็ก-รถใหญ่ กม.ละ 5.5 บาท ปรับเป็น กม.ละ 6.5 บาท, ระยะทางเกินกว่า 10-20 กม. ปัจจุบัน รถเล็ก-รถใหญ่ กม.ละ 6.5 บาท ปรับเป็น กม.ละ 7 บาท, ระยะทางเกินกว่า 20-40 กม. ปัจจุบันรถเล็ก-รถใหญ่ กม.ละ 7.5 บาท ปรับเป็น กม.ละ 8 บาท และ ระยะทางเกินกว่า 40-60 กม. ปัจจุบัน รถเล็ก-รถใหญ่ กม.ละ 8 บาท ปรับเป็น กม.ละ 8.5 บาท ส่วนค่ารถติด ปัจจุบันรถเล็ก-รถใหญ่ คิดนาทีละ 2 บาท ปรับเป็นนาทีละ 3 บาท  ทั้งนี้ผู้ขับรถท็กซี่จะต้องนำแท็กซี่ไปปรับจูนมิตเตอร์  พร้อมกับตรวจรับรองความถูกต้อง ก่อนออกให้บริการตามอัตราค่าโดยสารใหม่ 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ