ข่าว

เช็ค "สินค้าควบคุม" 5 รายการ กกร. เคาะต่ออายุ อีก 1 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ที่ประชุม "กกร." เคาะต่ออายุ "สินค้าควบคุม" 5 รายการ ไปอีก 1 ปี เพื่อประโยชน์ของทั้ง ผู้ผลิต และ ผู้บริโภค ร่วมกัน

(11 ม.ค.2566) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลาง ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ , นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

นายจุรินทร์ กล่าวว่า วาระสำคัญของการประชุม คือการต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการ ซึ่งปัจจุบันสินค้าควบคุมภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มี 51 รายการ และบริการ 5 รายการ สำหรับสินค้าและบริการที่ควบคุม 51 + 5 รายการนี้ มี 5 รายการที่กำลังจะหมดอายุ ในวันที่ 24 มกราคม 2566 จึงขอมติให้ต่ออายุไปอีก 1 ปี

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ต่ออายุสินค้าควบคุม 5 รายการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 ถึง 24 มกราคม 2567 ประกอบด้วย 

 

  1. หน้ากากอนามัย  
  2. ใยสังเคราะห์ เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยที่เรียกว่า สปันบอนด์ 
  3. แอลกอฮอล์และเจลล้างมือ 
  4. เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีกที่เรียกว่ากระดาษรีไซเคิล 
  5. ไก่และเนื้อไก่ 

 

ทั้งนี้ จะต่ออายุเป็นสินค้าควบคุมไปอีก 1 ปี ส่วนที่เหลือยังเป็นสินค้าควบคุมเช่นเดิม เพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกัน

สินค้าควบคุม 51 รายการมีอะไรบ้าง

 

ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กำหนดสินค้าควบคุม 46 รายการ บริการควบคุม 5 รายการ และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 กำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม 4 รายการ 

 

สินค้าควบคุมหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์ 

 

1. กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว

2. กระดาษพิมพ์และเขียนหมวดบริภัณฑ์ขนส่ง

3. ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ 

4. รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก 

สินค้าควบคุมหมวดปัจจัยทางการเกษตร

 

5. กากดีดีจีเอส

6. เครื่องสูบน้ำ

7. ปุ๋ย

8. ยาป้องกันหรือจำกัดศัตรูพืชหรือโรคพืช

9. รถเกี่ยวข้าว

10. รถไถนา

11. หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 

 

สินค้าควบคุมหมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

 

12. ก๊าชปิโตรเลียมเหลว

13. น้ำมันเชื้อเพลิงหมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ 

14. ยารักษาโรค 

15. เวชภัณฑ์เกี่ยวกับยารักษาโรคหมวดวัสดุก่อสร้าง  

16. ท่อพีวีซี

17. ปูนซีเมนต์

18. สายไฟฟ้า

19 .เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น

 

สินค้าควบคุมหมวดสินค้าเกษตรที่สำคัญ

 

20. ข้าวเปลือก ข้าวสาร

21. ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์

22. ข้าวโพด

23. ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์

24. ผลปาล์ม์น้ำมัน

25. มะพร้าวผลแก่และผลิตภัณฑ์

26. ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค

27. กระดาษชำระ กระดาษเช็คหน้า

28. แชมพู

29. ผงซักฟอก ย้ำยาซักฟอง

30. ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

31. ผ้าอนามัย

32. ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่

33. สบู่ก้อน สบู่เหลว 

 

สินค้าควบคุมหมวดอาหาร

 

34. กระเทียม

35. ไข่ไก่

36. ทุเรียน

37. นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว

38. น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้

39. แป้งสาลี

40. มังคุด

41. ลำไย

42. สุกร เนื้อสุกร

43. หอมหัวใหญ่

44. อาหารสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก

45. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 

สินค้าควบคุมหมวดอื่น ๆ

 

47. เครื่องแบบนักเรียน

48. การใช้สิทธิในการเผย

49. บริการทางการเกษตร

50. บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ลและบริการอื่นของสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

51. บริการรับชำระเงิน ณ  จุดบริการ

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด