ข่าว

"ช้อปดีมีคืน 2566" ซื้ออะไรได้ ค่าน้ำมัน ลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ สรุปครบ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ช้อปดีมีคืน 2566" ซื้อสินค้าอะไรได้บ้าง ก่อนนำไป ยื่นภาษี 2567 ค่าน้ำมัน ลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ สรุปครบจบที่นี่

หลังจาก ครม. เห็นชอบมาตรการ “ช้อปดีมีคืน 2566” มอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชน ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปีภาษี 2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มคราคม - 15กุมภาพันธ์ 2566

 

สำหรับมาตรการช้อปดีมีคืน เอาใจสายเปย์ สาย shopping แต่จะช้อปอย่างไรให้คุ้มค่า คมชัดลึกออนไลน์ รวบรวมมาให้แบบ สรุปครบจบทุกเรื่องราวของ ช้อปดีมีคืน 2566

เงื่อนไขการใช้ลดหย่อนภาษี

 

 1. ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงคณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคล
 2. เมื่อซื้อสินค้า หรือ บริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือซื้อหนังสือ หรือ e-book (ไม่รวมถึงนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้งสินค้า OTOP ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว ระหว่าง 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566 ได้รับสิทธิหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 3. ซื้อสินค้า หรือ บริการ ไม่เกิน 30,000 บาทแรก ใช้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปหรือใบรับได้ทั้งแบบกระดาษ / e-Tax Invoice / e-Receipt
 4. ซื้อสินค้า หรือ บริการ จำนวนอีกไม่เกิน 10,000 บาท ใช้ได้เฉพาะใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ / e-Tax Invoice / e-Receipt เท่านั้น
 5. การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มาตรการ ช้อปดีมีคืน ครั้งนี้สำหรับแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ระหว่างเดือน ม.ค. - มี.ค. 2567

 

สินค้า ช้อปดีมีคืน 2566 ร่วมมาตรการ

 

 • ค่าซื้อสินค้า และค่าบริการทุกประเภทที่ซื้อจากผู้ประกอบการ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สินค้าโอทอป
 • โดยปีนี้ สรรพากร เพิ่มให้ "ค่าน้ำมัน" สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เข้าร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนได้เป็นครั้งแรก

 

สินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้

 

 1. ️ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ
 2. ️ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 3. ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 4. ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 5. ️ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 6. ️ค่าที่พักในโรงแรม
 7. ️ค่าสาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า บริการสัญญาณโทรศัพท์และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 8. ️ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้ บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) เช่น ค่าสมาชิกต่างๆ
 9. ️ค่าประกันวินาศภัย

 

ต้องลงทะเบียนรับสิทธิช้อปดีมีคืน 2566 หรือไม่

 

 • ไม่ต้องลงทะเบียนใด ๆ ถ้าต้องการใช้สิทธิ ก็สามารถซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปจากร้านค้า แล้วใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2566 เพื่อหักลดหย่อนภาษีได้เหมือนกับค่าลดหย่อนอื่น ๆ ทั่วไป ยื่นประกอบการลดหย่อนภาษีเงินได้ที่เกิดในปี 2566 โดยยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567

 

สามารถหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4 หมื่นบาท แบ่งเป็น

 

 1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวน 3 หมื่นบาทแรก ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
 2. ค่าซื้อสินค้าหรือบริการ อีกจำนวน 1 หมื่นบาท จะต้องออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

 

ซึ่งการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นต้องเป็นร้านค้าออนไลน์อย่างเดียว แต่เป็นร้านค้าทั่วไป ที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ และหากเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

 

กรณีการซื้อหนังสือ รวมทั้งสินค้าโอทอป ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยกรณีเป็นสินค้า โอทอป ต้องระบุชื่อ-นามสกุลของผู้มีเงินได้ และระบุว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าโอทอปไว้ในใบเสร็จ หรือประทับตรายางที่มีชื่อการค้า หรือเครื่องหมายที่ระบุข้อความว่า “สินค้าทุกรายการเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” หรือข้อความอื่น ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกัน ไว้บนใบเสร็จ

 

อัตราการลดหย่อนภาษี

 

 • เงินได้สุทธิ 0-150,000 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ไม่ได้ประโยชน์จากโครงการ “ช้อปดีมีคืน”)
 • เงินได้สุทธิ 150,001-300,000 บาท อัตราภาษี 5% ช้อปเต็มจำนวน 40,000 บาท มีสิทธิคืนภาษีสูงสุด 2,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 300,001-500,000 บาท อัตราภาษี 10% ช้อปเต็มจำนวน 40,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 4,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 500,001-750,000 บาท อัตราภาษี 15% ช้อปเต็มจำนวน 40,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% ช้อปเต็มจำนวน 40,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 8,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% ช้อปเต็มจำนวน 40,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% ช้อปเต็มจำนวน 40,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 12,000 บาท
 • เงินได้สุทธิตั้งแต่ 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35% ช้อปเต็มจำนวน 40,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 14,000บาท

 

เช่น ถ้ามีเงินได้สุทธิ 600,000 บาท เท่ากับอยู่ที่ฐานภาษี 15% ถ้าใช้จ่ายในโครงการช้อปดีมีคืนแบบเต็มแม็กซ์ 40,000 บาท ก็จะหักลดหย่อนภาษีได้ 6,000 บาท เปรียบเหมือนกับการซื้อสินค้าชิ้นนั้นโดยได้ส่วนลด 15%

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่มีฐานภาษีไม่สูง เช่น 5% ก็ต้องพิจารณาก่อนใช้จ่ายว่า คุ้มค่าหรือไม่ที่จะจ่ายเงิน 40,000 บาท เพื่อแลกกับการคืนภาษี 2,000 บาท แต่ถ้าตั้งใจจะซื้อสินค้าในช่วงนั้นอยู่พอดีก็อาจจะถือว่าได้ส่วนลดเพิ่ม 5%

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ