ข่าว

พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ ใช้คอนโด "จด VAT" เช็คคุณสมบัติ ขั้นตอนที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ ใช้คอนโด "จด VAT" เช็คคุณสมบัติ ขั้นตอนที่นี่ สรุปครบหลัง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วทำอย่างไรต่อ

ภายหลังจากที่ กรมสรรพากร แจ้งกรณี การประกอบธุรกิจขายของออนไลน์ที่ผู้ประกอบการจำนวนมากใช้ที่พักอาศัยในอาคารชุดหรือคอนโดมีเนียมเป็นสถานประกอบการ หากมีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้อง จดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ "จด VAT" ต่อกรมสรรพากร 

 

 

 

โดยพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ สามารถใช้อคารชุดหรือคอนโดมิเนียมมาเป็นสถานประกอบการในการ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ "จด VAT" ผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบ คุณสมบัติ และ ขั้นตอนการดำเนินการได้ดังนี้  

  • คุณสมบัติสำหรับพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ ที่ต้องการ ใช้คอนโด "จด VAT" หรือ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม 

-บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย 
-อาศัยในอาคารชุด/คอนโดมิเนียม 
-จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
-มีสถานประกอบการอยู่ในอาคารชุดเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

 

 

 

 

 

  • ขั้นตอน  "จด VAT" หรือ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม 

1.จดทะเบียนได้ที่ www.rd.go.th ช่องทางเดียวเท่านั้น 
2.ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก พิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัล(NDID)
3.Upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดูรายละเอียกเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th - บุคคลธรรมดา - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อาคารชุดเป็นสถานประกอบการ  

 

  • หลังจาก "จด VAT" หรือ จดภาษีมูลค่าเพิ่ม  ผู้ประกอบการจะต้องทำดังนี้ 

-จัดทำใบกำกับภาษี โดยออกทุกครั้งเมื่อขายสินค้าหรือให้บริการและเกิดจุด-ความรับผิดทางด้านภาษี 
-จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และ รายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบ 
-นำยอดภาษีขาย (ที่เราออก) มาหักด้วยภาษีซื้อ (ที่จ่ายไป) และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย แบบ ภ.พ. 30 ในทุกเดือนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด