ข่าว

"เช็คเงินประกันข้าว 65/66" งวด 8 เคาะแล้ว แต่ละชนิดเท่าไร เข้าวันไหน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"เช็คเงินประกันข้าว 65/66" กระทรวงพาณิชย์ เคาะเงินส่วนต่าง ประกันรายได้ข้าว งวด 8 แล้ว แต่ละชนิดเท่าไร เข้าวันไหน เช็คที่นี่

"เช็คเงินประกันข้าว 65/66" ภายหลังที่ประชุม ครม.ให้ความเห็นชอบ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 4 "ประกันรายได้ข้าว ปี 4" วงเงิน 81,200 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด 3 ก้อน ก้อนแรกเงินส่วนต่างประมาณ 18,700 ล้านบาท ก้อนที่สอง มาตรการคู่ขนาน วงเงินประมาณ 7,500 ล้านบาท และอีกก้อนคือ เงินเยียวยาไร่ละ 1,000 ประมาณ 55,000 ล้านบาท

 

โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินส่วนต่าง เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ในงวดที่ 1-7 ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.2565 และจะโอนเงินส่วนต่างในงวดถัดไป ทุก 7 วัน รวมทั้งหมด 33 งวด ซึ่งล่าสุด กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้เคาะราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ข้าว 65/66 ในงวดที่ 8 เรียบร้อยแล้ว

 

 

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66 งวดที่ 8 สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2565 จำนวน 5 ชนิด ดังนี้

 

เช็คเงินประกันข้าว 65/66

 

 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางตันละ 14,193.06 บาท ชดเชยตันละ 806.94 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 11,297.16 บาท
 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางตันละ 13,433.45 บาท ชดเชยตันละ 566.55 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,064.80 บาท
 3. ข้าวเปลือกปทุมธานี เกณฑ์กลางตันละ 10,630.36 บาท ชดเชยตันละ 369.64 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 9,241.00 บาท
 4. ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางตันละ 9,469.04 บาท ชดเชยตันละ 530.96 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 15,928.80 บาท
 5. ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางตันละ 12,112.38 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่ตันละ 12,000 บาท จึงไม่มีการชดเชยส่วนต่างในงวดนี้

 

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะโอนเงินให้เกษตรกรภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 ธ.ค. 2565 นี้

 

เงินส่วนต่าง ประกันราคาข้าว 65/66 งวด 8

สำหรับสถานการณ์ซื้อขายข้าวเปลือกในช่วงนี้ ราคามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากส่งออกในปีนี้ปรับตัวดีขึ้น โดยขณะนี้ส่งออกได้แล้วกว่า 6 ล้านตัน คาดว่าสิ้นปีจะส่งออกได้ตามเป้าหมาย 7.5 ล้านตัน

 

ส่วนการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าว ณ วันที่ 30 พ.ย.2565 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว ในงวดที่ 1-7 สำหรับเกษตรกรที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวภายในวันที่ 25 พ.ย. 2565 จำนวน 4.287 ล้านครัวเรือน กว่าร้อยละ 90 ของจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งหมด 

 

 ช่องทางการเช็คสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร 65/66 

 

 1. เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com คลิกที่นี่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็ค "เงินเยียวยาเกษตรกร" หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
 3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเอง

 

 • ทั้งนี้ การเช็คเงินประกันรายได้ข้าว หากผู้ที่ไม่ใช่เกษตรกรตรวจสอบระบบจะขึ้นข้อมูลว่า "ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน (โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิตามโครงการ)"
 • กรณีสมัครแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หรือ LINE Official BAAC Family หากได้รับเงินแล้ว จะมี SMS แจ้งมายังเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับ ธ.ก.ส. แจ้งสถานะการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชี

 

สถานะไหนได้เงินประกันราคาข้าวชัวร์

 

 • กรณีได้รับเงินชัวร์ จะปรากฎข้อความ ดังนี้
 • โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/2566
 • เลขที่บัญชี
 • วันที่โอน
 • สาขา ธ.ก.ส. สถานะ

 

ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรบางส่วนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าว เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล หรือเป็นกรณีที่ยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. จึงขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงิน ไปติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้ดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตร กรได้ต่อไป

 

สำหรับการติดตามดูแลการซื้อขายข้าวเปลือก กรมการค้าภายใน จะเพิ่มความเข้มงวดและการตรวจสอบทั้งในเรื่องของการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดความชื้น

 

ซึ่งหากพบเห็นว่าท่าข้าวหรือโรงสีใด ไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ กดราคารับซื้อ โกงน้ำหนัก หรือมีพฤติกรรมใด ๆ ที่เป็นการเอาเปรียบชาวนา สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569

 

 

logoline