ข่าว

"ปลัดปั้น" ชูแนวคิด MIND เปิดนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมยุคใหม่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ปลัดปั้น" ดร.ณัฐพล รังสิตพล ชูแนวคิด MIND เปิดนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมยุคใหม่ สร้าง "อุตสาหกรรมดี อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน"

วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) ณ ห้องเดอะ พอร์ทอล บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยเน้นการปฏิรูปการทำงานตามแนวคิด "MIND" ใช้หัวและใจปฏิรูปกระทรวง ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน 

"ปลัดปั้น" ชูแนวคิด MIND เปิดนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมยุคใหม่


มุ่งยกระดับภาคอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG Model ที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นย้ำ และเป็นส่วนสำคัญของปฏิญญากรุงเทพ ผลลัพธ์จากการประชุมผู้นำเอเปค 2565 ในวาระที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า จากการที่หลายประเทศได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรม แม้ปัจจุบันจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่กระทรวงอุตสาหกรรมยังคงต้องทุ่มเทการทำงานเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศเดินหน้า ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันต้องสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ให้เกิดการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้ กระทรวงอุตสาหกรรม 

"ปลัดปั้น" ชูแนวคิด MIND เปิดนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมยุคใหม่

จึงขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ตามแนวคิด "อุตสาหกรรมดี อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน" สร้างสังคมการทำงานที่ดี เป็นที่พึ่งประชาชน สร้างทัศนคติรวมถึงประสบการณ์ที่ดีให้กับประชาชนและสถานประกอบการให้มีความเชื่อมั่น เชื่อถือ และไว้วางใจ พร้อมปรับปรุงการให้บริการอตสาหกรรมสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกทุกภาคส่วนได้อย่างทั่วถึง

  "ปลัดปั้น" ชูแนวคิด MIND เปิดนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมยุคใหม่
ดร.ณัฐพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสที่ตนได้เข้ามาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง คาดหวังให้ 20 หน่วยงานในกำกับดูแลมุ่งสู่ความสำเร็จ 4 มิติ เกิดการปฏิรูปองค์กร (Reboot) เพื่อความเข้มแข็ง และชุบชีวิต พลิกฟื้นกระบวนการทำงานของกระทรวง (Revive) ให้มีประสิทธิภาพ สร้างการทำงานของกระทรวงอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกระดับ

"ปลัดปั้น" ชูแนวคิด MIND เปิดนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมยุคใหม่

ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกระจายรายได้สู่ชุมชน เกิดการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมสู่ S-Curve ที่มุ่งเน้นการผลิตและโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ