ข่าว

'เฉลิมชัย' แจง โยกย้าย ผอ.สวพ. 6 เป็นไปตามกระบวนการ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"รมว.เฉลิมชัย" ชี้แจงการโยกย้าย ผอ.สวพ. 6 เป็นไปตามกระบวนการ เผยกรมวิชาการเกษตรและ มกอช. ร่วมกันปรับปรุง GAP สินค้าทุเรียนเป็นรหัสรับรองรูปแบบใหม่ มั่นใจแล้วเสร็จภายในปีนี้

วันที่ 27 พ.ย.65 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทางช่องยูทูปช่องหนึ่งในประเด็น "แฉทุนจีนสีเทาผูกขาดทุเรียนไทย" ตนมีความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ดังกล่าว ที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนและเกษตรกรเป็นวงกว้าง

'เฉลิมชัย' แจง โยกย้าย ผอ.สวพ. 6 เป็นไปตามกระบวนการ

จึงขอชี้แจงในกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้บังคับบัญชาและมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการประเภทอำนวยการระดับสูง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 วรรคมาตรา 57 (5)

 

โดยในกรณีของนายชลธี นุ่มหนู นั้น เป็นข้าราชการในสังกัดของกรมวิชาการเกษตร ดังนั้น อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ได้คำนึงถึ งประโยชน์ของการปฏิบัติราชการ

'เฉลิมชัย' แจง โยกย้าย ผอ.สวพ. 6 เป็นไปตามกระบวนการ

และเล็งเห็นว่า ผอ.ซลธี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีมากกว่า 32 ปี

จึงเหมาะสมที่จะนำประสบการณ์ดังกล่าวไปขยายผลระดับประเทศในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตราฐานสินค้าพืช

 

ซึ่งมีภารกิจหลักในการควบคุมคุณภาพมาตรฐานของสินค้าพืช ผัก ผลไม้ และออกใบอนุญาต GAP และ GMP ทั่วประเทศ รวมถึงในพื้นที่ภาคตะวันออกด้วย

สำหรับกรณีใบรับรอง GAP จำนวน 8 หมื่นฉบับเกี่ยวกับทุเรียน ที่ต้องปรับรหัสรับรองรูปแบบใหม่สำหรับสินค้าผลไม้ที่ส่งออกไปจีนและประเทศอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

'เฉลิมชัย' แจง โยกย้าย ผอ.สวพ. 6 เป็นไปตามกระบวนการ

ได้ดำเนินการ โดย มกอช. ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะการใช้แสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (รหัสเครื่องหมาย Q) เมื่อ 18 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบเลขรหัสเครื่องหมาย Q มีระยะเวลาดำเนินการปรับเปลี่ยนรหัสเครื่องหมาย ระหว่างพฤศจิกายน 2563 - พฤศจิกายน2565

 

และจะปรับเปลี่ยนให้ครบทั้งหมดภายในธันวาคม 2565 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ

และผ่านการตรวจสอบรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต และคุ้มครองผู้บริโภค รวมถึงป้องกันการสวมสิทธิ์ได้ โดยขณะนี้มีเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รหัสเครื่องหมาย Q ทั้งสินค้าพืช ประมง และปศุสัตว์กว่า 2 แสนราย

 

ปัจจุบันมีเงื่อนไขของประเทศผู้นำเข้าที่เข้มงวดทั้งในแง่คุณภาพสินค้าและสุขอนามัยพืช เช่น สินค้าเกษตรที่จะส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต ได้แก่ GAP และ GMP

 

รวมถึงต้องมีการส่งข้อมูลรหัสเครื่องหมาย Q เพื่อเป็นการยืนยันสินค้าเกษตรของไทยด้วย โดยเฉพาะผลไม้ส่งออก เช่นทุเรียน มังคุด และลำไย มีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กรมวิชาการเกษตร และ มกอช. ได้ร่วมกันปรับปรุงรหัสเครื่องหมาย 0 สำหรับผลไม้ที่ส่งออกจีนให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงดังกล่าว

 

และจะแจ้งข้อมูลรหัสเครื่องหมาย Q ของสินค้าเกษตรที่ปรับปรุงทั้งหมดให้หน่วยงานตุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เพื่อให้การส่งออกเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ/เกษตรกรไทย

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด