ข่าว

"ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" สมบูรณ์ 93.40% - 5 จว. ลงทะเบียนสูงสุด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประกาศ "ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ลงทะเบียนสมบูรณ์ 93.40% เปิด 5 จังหวัดอันดับแรก ที่มีการลงทะเบียนสูงสุด

ความคืบหน้า การลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ซึ่งได้มีการเปิดให้ลงทะเบียน โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และมีการแก้ไขข้อมูล ในระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 17 พฤศจิกายน 2565

 

 

นาย พรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษก กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นการประกาศผล "ผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ของโครงการฯ ครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th

 

 

ทั้งนี้ พบว่า ผู้ที่ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว" มีจำนวนทั้งสิ้น 21,016,770 ราย และเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 19,630,347 ราย (คิดเป็นร้อยละ 93.40 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว) โดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวเมื่อตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" 

 

 

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,386,423 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6.60 ของผู้ลงทะเบียนที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้ว) ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาในการแก้ไขข้อมูลแล้ว

 

 

โฆษก กระทรวงการคลัง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วม โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) จำนวนทั้งสิ้น 22,295,183 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 9,660,640 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงาน

 

 

รับลงทะเบียนจำนวน 12,634,543 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น.) โดยจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น และศรีสะเกษ ทั้งนี้ พบว่า สัดส่วนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.15 และเพศชายร้อยละ 44.85 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36 - 69 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 

 

 

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวย้ำว่า ผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มี สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ จะถูกส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ผ่านเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ