ข่าว

เช็ค "ประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" สถานะ ลงทะเบียน วันสุดท้าย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เช็ค "ประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" หลังเปิดให้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เปิดไทม์ไลน์ล่าสุด

ความคืบหน้า ประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน หลังจากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน-31 ตุลาคม 2565 ซึ่งกระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมทั้งแก้ไขลงทะเบียน สำหรับผู้ที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กันยายน-31 ตุลาคม 2565 มีจำนวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ทั้งสิ้น 22,295,183 ราย 

 

แบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จำนวน 9,660,640 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวน 12,634,543 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.00 น.) 

 

ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยหรือไม่

 

ทั้งนี้ จำนวนผู้ลงทะเบียนข้างต้น เป็นเพียงจำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยการเป็นผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่การตรวจสอบ จะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว 

 

โดยขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ (เกณฑ์บุคคล) หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคล โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว (ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร) ซึ่งหากพบว่า ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติ และผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ

 

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ได้ปิดระบบในการรับแก้ไขข้อมูลของผู้ลงทะเบียน ที่มีสถานะการลงทะเบียนที่พบข้อความ "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมาแล้ว โดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้าย ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

 

ไทม์ไลน์ประกาศผล สถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

สำหรับการประกาศผล “สถานะการลงทะเบียน” ของโครงการฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เป็นการประกาศผลข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 5 กันยายน-3 พฤศจิกายน 2565

 

ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียน ที่กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 20,947,834 ราย โดยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน จำนวน 11,254,886 ราย (คิดเป็นร้อยละ 54 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว) และเป็นผู้ไม่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 9,692,948 ราย (คิดเป็นร้อยละ 46 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว)

 

และเมื่อส่งตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 19,481,835 ราย (คิดเป็นร้อยละ 93 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว) โดยมีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” 

 

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครองมีจำนวนทั้งสิ้น 1,465,999 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7 ของผู้ที่ลงทะเบียนที่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว) 

 

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเน้นย้ำว่า ผู้ลงทะเบียนที่มี “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะมีการประกาศผล การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วงเดือนมกราคม 2566 สำหรับการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสถานะการลงทะเบียนของตัวเองได้ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรั คลิกที่นี่

ไทม์ไลน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ไทม์ไลน์ การประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

 

1. เดือน ก.ย.2565 

 

 • ประกาศผลการลงทะเบียนและการตรวจสอบความสัมพันธ์ครอบครัวผ่านเว็บไซต์
 • ข้อมูลถูกต้อง (รอตรวจสอบคุณสมบัติ)
 • ข้อมูลไม่ถูกต้อง (แก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียน)

 

2. เดือน ม.ค.2566

 

 • ประกาศผลการตรวจคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์
 • ผ่าน (รอยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ)
 • ไม่ผ่าน (ไม่ได้รับสิทธิ , อุทธรณ์)

 

3. เดือน ม.ค.2566

 

 • ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารออมสิน

 

4. กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไป ในการสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

 

สำหรับคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน สามารถดำเนินการยื่นเรื่องอุทธรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ คลิกที่นี่

 

วิธีตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

1. ช่องทางการตรวจสอบสถานะออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่

 

 • การตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ด้วยตัวเอง เพียงพิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ วัน เดือน ปีเกิด
 • คลิกตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่
 • คลิกปุ่มสีส้ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

 

2. ตรวจสอบผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ผ่านจุดบริการรับลงทะเบียน

 

 • ให้ไปติดต่อที่จุดลงทะเบียนไว้ และยื่นตรวจสอบสิทธิ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า มาขอตรวจสอบผลการสมัคร และยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ