ข่าว

มารู้จัก สินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน ตัวช่วยประหยัดดอกเบี้ยบ้าน ให้มีเงินเหลือ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พบกับบทความให้ความรู้เกี่ยวกับ การรีไฟแนนซ์บ้าน 2565 ล่าสุดที่พร้อมอธิบายประโยชน์ คุณสมบัติผู้กู้ การจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น จนไปถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์รีไฟแนนซ์แต่ละธนาคารได้ในบทความนี้

ใครๆ ที่กำลังผ่อนบ้าน แต่ใฝ่หาสถาบันการเงินที่เสนออัตราดอกเบี้ยในการกู้สินเชื่อบ้านที่ต่ำ พร้อมให้อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ แนะนำการ รีไฟแนนซ์บ้าน ที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณ ให้มีรายได้ในการลงทุนส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น แล้วมาตรการรีไฟแนนซ์บ้านต้องกี่ปี?  รีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารเดิมได้ไหม? และค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์บ้านมีอะไรบ้าง? ‘รีไฟแนนซ์บ้าน’ คืออะไร
รีไฟแนนซ์บ้าน หรือ refinance คือ การตกลงทำสัญญาสินเชื่อกู้บ้านใหม่กับธนาคารเดิมหรือสถาบันการเงินใหม่ ที่เสนอดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าสัญญาเก่า ซึ่งผลประโยชน์ส่วนนี้ทำให้ผู้ที่แบกรับหนี้ชำระบ้านปัจจุบัน ลดภาระการจ่ายค่าบริการของธนาคารได้ถูกลง 

 

แต่เงื่อนไขที่ผู้กู้จะดำเนินการรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ได้ จำเป็นต้องมีประวัติผ่อนค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์บ้านร่วมธนาคารแห่งแรกขั้นต่ำ 3 ปี จึงจะทำสัญญาใหม่ได้ แล้วถ้าหากผ่อนบ้าน 2 ปี รีไฟแนนซ์ได้ไหม? แล้ว รีไฟแนนซ์บ้านก่อน 3 ปีล่ะมีข้อกำหนดอะไรบ้าง? หากสนใจวิธีรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มเติม ดูรายละเอียด ได้ที่ รีไฟแนนซ์บ้าน 

 

รีไฟแนนซ์บ้านกับรีเทนชั่นต่างกันอย่างไร

 

ประโยชน์การรีไฟแนนซ์บ้าน

 

การ รีไฟแนนซ์บ้าน จะเป็นการทำสัญญากับเจ้าหนี้หรือสถาบันธนาคารเจ้าใหม่ที่เสนออัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าที่เก่า ส่วนการรีเทนชั่น คือ การทำสัญญากับธนาคารเดิมที่ตกลงทำสัญญากู้เงินครั้งแรก เป็นการเจรจาให้ทางธนาคารช่วยลดค่าธรรมเนียมการใช้บริการ และลดเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลูกหนี้ลดลง โดยรีเทนชั่นจะมีระยะเวลาดำเนินการที่สั้นกว่ารีไฟแนนซ์บ้าน เพราะผู้กู้มีประวัติเก่ากับธนาคารเดิมอยู่แล้ว 

 

1.ตัวช่วยลดดอกเบี้ยบ้านให้ถูกลง
ผู้กู้สามารถค้นหาสถาบันการเงินเดิมหรือใหม่ที่เสนอดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านที่ต่ำกว่า ทำให้ตัวลูกหนี้มีค่าผ่อนชำระกู้บ้านแบบรายเดือนในรายจ่ายที่ต่ำกว่า ประหยัดกว่า และมีเงินเหลือไปลงทุนส่วนตัวอีกด้วย
 

2.สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้
บางสถาบันอาจยื่นขอเสนอให้ดอกเบี้ยที่ต่ำและขอวงเงินกู้เพิ่ม และยื่นข้อเสนอการทำ รีไฟแนนซ์บ้าน เพิ่มวงเงินเป็นเงินก้อนจ่ายค่าอื่นๆ เช่น ค่าต่อเติมบ้าน ปิดหนี้บัตรเครดิต หรือนำเป็นเงินหมุนเวียนการลงทุนธุรกิจก็ได้ นับเป็นการทำสัญญาที่ปลอดภัยและเป็นเงินเพื่ออเนกประสงค์สำหรับแบ่งเบาค่าใช้จ่ายได้ดี 
อธิบายเกี่ยวกับการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน
 

3. ลดยอดผ่อนในแต่ละเดือน
ได้อัตราดอกเบี้ยจากการทำสัญญารีไฟแนนซ์บ้านใหม่ที่ถูก ทำให้ผู้กู้มีภาระค่าใช้จ่ายหนี้บ้านลดลง และยังช่วยทำให้ผู้กู้ชำระค่าผ่อนบ้านไวขึ้น
 

4. ช่วยลดระยะเวลาการผ่อนบ้าน
ขึ้นอยู่กับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการรีไฟแนนซ์แต่ละธนาคาร หากดอกเบี้ยต่ำแต่ระยะเวลาการผ่อนนานอาจเป็นหนี้ระยะยาวได้ ดังนั้นควรดูเงื่อนไขสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านของแต่ละสถาบันการเงินให้ชัดเจนทุกที่

 

เช็คคุณสมบัติของผู้ที่สามารถรีไฟแนนซ์บ้านได้


โดยทั่วไป ผู้ที่มีคุณบัติสามารถ รีไฟแนนซ์บ้าน ได้ ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพ 3 ประเภท ดังต่อไปนี้


1.พนักงานประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนด์ ต้องเตรียมเอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน 4 ประเภท ได้แก่

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี
 • เงินเดือน 30,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป
 • เอกสารแสดงแหล่งที่มาของรายได้ 
 • ใบประกอบอาชีพมีอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2.พนักงานบริษัท ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ ต้องเตรียมเอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน 3 ประเภท ได้แก่

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี
 • เงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป
 • อายุงานในบริษัทปัจจุบันต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องผ่านช่วงทดลองงาน

3.เจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องเตรียมเอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน 3 ประเภท ได้แก่

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 65 ปี
 • เงินเดือน 30,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป
 • ใบการจดทะเบียนบริษัท และประกอบธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

เอกสารสำคัญสำหรับการรีไฟแนนซ์บ้าน


  เอกสารการรีไฟแนนซ์บ้าน1.เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วยเอกสาร 6 ประเภท ดังนี้

 • ใบสำเนาบัตรประชาชน 
 • ใบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบสำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อใหม่หรือใช้นามสกุลของคู่สมรส)
 • ใบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของคู่สมรส (กรณีสมรส)
 • ใบสำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) และใบสำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • ใบสำเนามรณบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

ในกรณีที่ดำเนิน รีไฟแนนซ์บ้าน แบบมีผู้กู้ร่วม ต้องให้ผู้กู้ร่วมเตรียมเอกสารแสดงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่กล่าวไปในข้างต้นเช่นกัน  


2. เอกสารแสดงหลักประกัน ประกอบไปด้วยเอกสาร 5 ประเภท ดังนี้

 • ใบสำเนาการทำสัญญาสินเชื่อกู้บ้านกับธนาคารแรก
 • ใบสำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน หรือ สำเนาสัญญาจำนองห้องชุด
 • ใบสำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน ได้แก่ โฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อช.2 
 • ใบสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือ สัญญาให้ที่ดิน ทด.14 หรือ สัญญาซื้อขายห้องชุด
 • ใบสำเนาใบเสร็จผ่อนชำระค่างวดบ้าน หรือ ถ้าผ่อนชำระแบบตัดค่างวดอัตโนมัติ ให้ใช้ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน

 

3. เอกสารแสดงบัญชีรายได้ ประกอบไปด้วยเอกสาร 4 ประเภท ดังนี้


1.พนักงานประกอบอาชีพอิสระ

 • ใบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
 • เอกสารแสดงรายได้ 
 • ใบสำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด 
 • เอกสารแสดงภาษีเงินได้ 50 ทวิ  (กรณีมี)

2.พนักงานประจำ พนักงานบริษัท ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ

 • ใบสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน 
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

3.ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

 • ใบสำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน 
 • ใบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน/ใบทะเบียนการค้า 
 • ใบสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อผู้กู้/ผู้กู้ร่วม

4.ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ

 • ใบสำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนฉบับล่าสุด 
 • เอกสารแสดงที่มาของรายได้ทะเบียนการค้า 
 • ใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ 
 • ใบสำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด พร้อมรูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ

 

เช็คลิสต์ 5 ขั้นตอนรีไฟแนนซ์บ้าน ครบ จบ ในที่เดียว

 

ขั้นตอนรีไฟแนนซ์บ้าน
 

1.ตรวจเช็คสัญญากู้ฉบับเดิม
อ่านเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย ข้อตกลง ระยะเวลาของสัญญารีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่ให้ถี่ถ้วน เพื่อประเมินค่าใช้จ่ายการผ่อนบ้านโดยรวมแบบคร่าวๆ แล้วนำไปผลคำนวณเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยธนาคารเก่าในการตัดสิน

2.เลือกรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไหนดี
รีไฟแนนซ์บ้านที่ไหนดี? หรือจะรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเดิม? ให้ผู้กู้เช็คข้อเสนอผลิตภัณฑ์การขอยื่นสินเชื่อบ้านแต่ละธนาคารทั้งหมด มาเปรียบเทียบราคาค่าใช้จ่ายที่ประเมินแล้วว่าคุ้มค่ากับการทำสัญญามากที่สุด 

3. เตรียมเอกสารสำคัญให้ครบถ้วน
เมื่อตัดสินใจเลือกสถาบันการเงินที่ใช่ ให้ติดต่อแล้วดำเนินจัดเตรียมเอกสารตามที่ธนาคารกำหนดไว้ แล้วรอเจ้าหน้าที่ดำเนินเอกสารให้ทางฝ่ายธนาคารตัดสินการอนุมัติรีไฟแนนซ์บ้านอีกที 

4.ยื่นขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
ธนาคารจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อบ้าน โดยทำการติดต่อกับธนาคารเดิมที่เคยทำสัญญารีไฟแนนซ์บ้านกับคุณเพื่อเป็นหลักฐานในการตัดสิน โดยรายละเอียดการตรวจสอบจะเป็น ประวัติพฤติกรรมการชำระ รวมไปถึงหนี้สะสมติดค้างของผู้กู้ เป็นต้น 

5.ทำสัญญาสินเชื่อใหม่พร้อมจดจำนอง
เมื่อธนาคารใหม่พิจารณาแล้วผู้กู้มีคุณสมบัติการดำเนินรีไฟแนนซ์บ้าน เจ้าหน้าที่จะนำสัญญาเซ็นต์หลักฐานสัญญาจดจำนองไปที่ ณ กรมที่ดิน เพื่อเสร็จกระบวนการทำสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับสถาบันใหม่ 

 

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการรีไฟแนนซ์บ้าน


ค่าธรรมเนียมธนาคารทั่วไป เป็นค่าบริการสำหรับเดำเนินเรื่องรีไฟแนนซ์บ้าน มี 4 รายการ ดังนี้

 • ค่าบริการประเมินบ้าน ประมาณ 2,000-3,000 บาท
 • ค่าจดจำนองสำหรับจ่ายให้กับกรม ณ ที่ดิน คิดเป็น 1% ของวงเงินกู้
 • ค่าประกันอัคคีภัย
 • ค่าอากรสแตมป์ คิดเป็น 0.05% ของวงเงินกู้ 

 

5 ธนาคารชั้นนำ เลือกรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไหนดี


 
เลือกธนาคารรีไฟแนนซ์บ้าน


1.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)
รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เสนอระยะเวลาการผ่อนบ้านสูงสุด 40 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ โดยคุณสมบัติของผู้กู้ สามารถรีไฟแนนซ์บ้านได้ถึงอายุ 70 ปี ผลิตภัณฑ์ของธอส. มี 2 ให้คุณเลือกได้แก่ 

 • รีไฟแนนซ์แบบดอกเบี้ยคงที่แต่ผ่อนนาน 
 • ดอกเบี้ยต่ำในระยะ 3-5 ปีจากนั้นจะเป็นดอกเบี้ยลอยตัวแต่ผ่อนเร็วกว่า

2.ธนาคารกรุงไทย
รีไฟแนนซ์บ้าน กรุงไทย เสนอระยะเวลาการผ่อนบ้านสูงสุด 40 ปี ให้ดอกเบี้ยปีแรกเริ่มต้น 0.75% ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ พร้อมธนาคารเป็นฝ่ายชำระค่าจดจำนอง 1% ทันที
3.ธนาคารออมสิน
รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน เสนอระยะเวลาการผ่อนบ้านสูงสุด 40 ปี อัตราดอกเบี้ยการผ่อนแต่ละเดือนที่ต่ำ และให้วงเงินกู้สูงสุด 110% ของราคาประเมินทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ผู้กู้สามารถกู้สินเชื่อประเภทอุปโภค/บริโภคได้สูงสุด 5 ล้านบาท
4.ธนาคารไทยพาณิชย์
รีไฟแนนซ์บ้าน ไทยพาณิชย์ (SCB) เสนอระยะเวลาการผ่อนบ้านสูงสุด 30 ปี ช่วยจ่ายค่าดอกเบี้ยร่วมกับผู้กู้เพื่อแบ่งเบาภาระ และให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินบ้านที่อยู่ในเงื่อนไขตามธนาคารกำหนด คุณสามารถผ่อนในดอกเบี้ยอัตราเท่าเดิม หรือกู้ในดอกเบี้ยเดิมแต่ผ่อนน้อยลงก็ได้ 
5.ธนาคารกสิกร
รีไฟแนนซ์บ้าน กสิกร เสนออัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% สำหรับอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (กรณีรซื้อที่ดินเปล่าจะไม่นับ หากเป็นอาคารพาณิชย์ ต้องเป็นบ้านใหม่ , บ้านมือหนึ่ง , บ้านพร้อมโอน ไม่รวมอาคารพาณิชย์สั่งสร้าง) พร้อมให้วงเงินกู้ไม่เกิน 80% แต่เงื่อนไขต้องไม่เกิน 80% 

 

แชร์เคล็ดลับ วิธีรีไฟแนนซ์บ้านให้คุ้มค่า

 

รูปหน้าเว็บ Refinn
 

เคล็ดลับการรีไฟแนนซ์บ้านให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายกับ Refinn มี 4 วิธี ดังนี้

1.รีฟินน์เสนอบริการเปรียบเทียบโปรโมชันรีไฟแนนซ์บ้านทุกชนิด
สามารถค้นหาโปรโมชันรีไฟแนนซ์บ้านที่เหมาะสมกับคุณสมบัติผู้กู้มากที่สุด พร้อมช่วยเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ย และยอดโปรโมชันอื่นๆ ในการประกอบการตัดสินใจ
2. บริการ One Stop Service
คุณสามารถดูเปรียบเทียบโปรโมชั่น พร้อมสมัครได้เลยไม่ต้องไปที่สาขาธนาคาร โปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้านเหมือนกันทุกอย่างและยังมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่องทาง Refinn ด้วย
3. ทีมงานมากประสบการณ์ ดำเนินการรีไฟแนนซ์แบบมืออาชีพ
เรามีทีมงานมากประสบการณ์ติดต่อเรื่องรีไฟแนนซ์บ้านอย่างคล่องแคล่ว ทำให้ผู้กู้ไว้ใจการบริการของเรา
4.ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงระหว่างการใช้บริการกับรีฟินน์
เราเป็นบริษัท Firetech Srartup ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารชั้นนำของประเทศไทย ทำให้เราไม่มีการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ริการ 

 

ข้อสรุป


การ รีไฟแนนซ์บ้าน ให้ได้ผลประโยชน์ของผู้กู้มากที่สุด ต้องตรวจสอบรายละเอียดสัญญาการกู้ธนาคารเก่าและใหม่อย่างเคร่งครัดก่อนตกลงทำสัญญาอยู่เสมอ พร้อมเตรียมเอกสารในการมอบเจ้าหน้าที่ให้ครบ เพื่อให้การดำเนินขั้นตอนไม่มีสะดุดจวบจนไปถึงขั้นตอนอนุมัติสินเชื่อเสร็จเรียบร้อย

สำหรับผู้กู้ที่กำลังรีไฟแนนซ์กับธนาคารเดิมแต่มีคำถามในใจ เช่น รีไฟแนนซ์บ้านได้กี่ครั้ง? หรือ ผ่อนบ้าน 1 ปี รีไฟแนนซ์ได้ไหม? สามารถปรึกษาวิธีรีไฟแนนซ์บ้านกับ Refinn ได้ที่ เบอร์โทร 02-079-5119 ติดต่อทางไลน์ @Refinn
 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ