ข่าว

เช็ค 3 กลุ่ม กกพ. สั่ง การไฟฟ้า ลด "ค่าบริการรายเดือน" เป็น ของขวัญปีใหม่ 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ข่าวดี คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สั่ง การไฟฟ้า ลด "ค่าบริการรายเดือน" สำหรับผู้ใช้ไฟ 3 ประเภท เป็น ของขวัญปีใหม่ 2566

(14 พ.ย.2565) นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ในฐานะ โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยถึงผลการประชุม ครั้งที่ 51/2565 ว่า ที่ประชุมมีมติปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน ลดลงสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ประเภท เป็นของขวัญปีใหม่ 2566 ดังนี้

 

  1. ประเภทบ้านอยู่อาศัย ใช้มากกว่า 150 หน่วย รวมถึงประเภทบ้านอยู่อาศัย แรงดันต่ำ อัตรา TOU เดิม จ่ายอยู่ที่ 38.22 บาทต่อเดือน ปรับลดลงเป็น 24.62 บาทต่อเดือน

 

   2. กิจการขนาดเล็ก แรงดันต่ำ จากเดิม 46.16 บาทต่อเดือน ลดลงเป็น                 33.29 บาทต่อเดือน

   3. กิจการสูบน้ำเพื่อการเกษตร อัตรา TOU เดิมจ่ายอยู่ที่ 228.17 บาทต่อ             เดือน ลดลงเป็น 204.07 บาทเดือน

 

โดย กกพ. จะเร่งดำเนินการประสานการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย เพื่อให้การปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน

ค่าบริการรายเดือน ที่ปรากฎอยู่บนบิลเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ก่อนหน้านี้ ได้ถูกแชร์บนโลกโซเชียล เมื่อชาวเน็ตเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่า ค่าบริการรายเดือน 38.22 บาท คืออะไร ทำไมต้องเก็บกับผู้ใช้ไฟ และการไฟฟ้ามีอำนาจในการเก็บเงินส่วนนี้หรือไม่ 

 

สำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลกิจการพลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมทั้งกำหนดราคาอย่างเป็นธรรม ระบุว่า ค่าบริการรายเดือนนั้น จะประกอบไปด้วย

 

  1. ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายและการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน ได้แก่ ค่าจ้างพนักงาน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการจัดหาเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
  2. ค่าใช้จ่ายในการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า
  3. ค่าใช้จ่ายในการคำนวณ เพื่อจัดทำและพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ส่งให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า และการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า โดยการจัดหาบุคลากร เพื่อทำหน้าที่รับชำระเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้าตามสำนักงานของการไฟฟ้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และตัวแทนรับชำระเงินที่การไฟฟ้าได้ว่าจ้าง
  4. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า ในช่องทาง Call Center ของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้ง การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องด้วย

 


สำหรับค่าบริการรายเดือน จะแตกต่างกันตามประเภทบ้านอยู่อาศัย ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

 

  1. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 คือ ที่ติดตั้งมิเตอร์ "ไม่เกิน 5 แอมป์" และมีการใช้ไฟฟ้า "ไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน" จะคิดค่าบริการรายเดือน 8.19 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของการไฟฟ้า เพื่อเป็นการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีรายได้น้อย
  2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 คือ ที่ติดตั้งมิเตอร์ "เกิน 5 แอมป์" และ ที่ติดตั้งมิเตอร์ "ไม่เกิน 5 แอมป์" แต่มีการใช้ไฟฟ้า "เกิน 150 หน่วยต่อเดือน" ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป จะคิดค่าบริการรายเดือน 38.22 บาทต่อเดือน

 

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องชำระค่าบริการรายเดือน ถึงแม้ไม่มีการใช้ไฟฟ้า 

 

ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้า

 

  1. อัตราค่าไฟฟ้าข้างต้น เป็นอัตราที่เรียกเก็บรายเดือน ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บในแต่ละเดือน ประกอบด้วย ค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าฐาน และ ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) โดยมี การเรียกเก็บ Ft ทุกเดือน แยกเป็นรายการ ในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า ทั้งนี้ Ft ที่เรียกเก็บ จะปรับเปลี่ยน ทุกๆ 4 เดือน โดยกำหนดให้ Ft เป็นอัตราคงที่ต่อหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด