ข่าว

"เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" 3 กลุ่มได้เยียวยาเท่าไหร่ พ.ย.นี้โอนจ่ายวันไหน

เช็ค "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" 3 กลุ่ม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ได้เท่าไหร่ พ.ย.นี้โอนเข้าบัญชีวันไหน

"เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง"  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยจะ มีเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางให้แก่ กลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ  เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ในอัตราที่แตกต่างกันออกไป  โดยในปีงบประมาณ 2566 โดยมีรายละเอียดการจ่าย "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง" ในแต่ละกลุ่ม  ดังนี้

"เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง"  ในกลุ่ม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 • อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท
 • อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 700 บาท
 • อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

 

เบี้ยความพิการ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท
 • อายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

 

เงินอุดหนุนบุตร

เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ ที่ครอบครัวมีรายได้น้อยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี จะได้รับเงินอุดหนุน 600 บาท

ปฏิทินการจ่าย "เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง"  ประจำปีงบประมาณ 2566

 

 • พฤศจิกายน 2565 จ่ายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
 • ธันวาคม 2565 จ่ายวันที่ 9 ธันวาคม 2565
 • มกราคม 2566 จ่ายวันที่ 10 มกราคม 2566
 • กุมภาพันธ์ 2566 จ่ายวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • มีนาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 มีนาคม 2566
 • เมษายน 2566 จ่ายวันที่ 10 เมษายน 25566
 • พฤษภาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
 • มิถุนายน 2566 จ่ายวันที่ 9 มิถุนายน 2566
 • กรกฎาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • สิงหาคม 2566 จ่ายวันที่ 10 สิงหาคม 2566
 • กันยายน 2566 จ่ายวันที่ 8 กันยายน 2566

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7 

ข่าวยอดนิยม