ข่าว

"ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน" รอบล่าสุด เช็คช่องทางที่นี่

"ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน" รอบล่าสุดผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมบอกขั้นตอนตรวจเช็คสถานะแบบละเอียด คลิกที่นี่

อัปเดตโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 โดยปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่  31 ตุลาคม 2565 ไปแล้ว โดยประชาชนที่ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วสามารถเข้าไป "ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน" ได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างไรก็ตามที่ผ่านการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 22,293,473 ราย 

ทั้งนี้หากประชาชนสามารถลงทะเบียนไปแล้วสามารถ  "ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน" ได้ทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนจน-เดือนพฤศจกายน 2565 โดยสามารถ "ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน" ผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 คลิกที่นี่

 

1.เลือกปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

 

2.กรอกข้อมูล  หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก วัน/ เดือน/ ปีเกิด เลือก "ตรวจสอบข้อมูล"

 

ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

สำหรับการ "ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่าน-ไม่ผ่าน" ผู้ลงทะเบียนที่ระบบแสดงข้อความว่า "สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์" ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องดำเนินการใดๆ และรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ซึ่งจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในช่วง เดือนมกราคม 2566

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วระบบแสดง "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์"  สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้

 

อย่างไรก็ตามผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7 

ข่าวที่น่าสนใจ