ข่าว

เคาะ "คนละครึ่งเฟส 6" "เราเที่ยวด้วยกัน" ไม่เกิน 29 พ.ย.นี้ กระตุ้น ศก.ปี 66

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

รัฐบาลเล็งเคาะ "คนละครึ่งเฟส 6" "เราเที่ยวด้วยกัน" ไม่เกิน 29 พ.ย. นี้ ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานให้เร่งพิจารณา มอบเป็นขวัญกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปีใหม่ 2566

รายงานข่าวแจ้ง ควาคืบหน้าในการดำเนินการมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ ในปี 2566 โดยรัฐบาลได้มีการหารือถึงมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน ตามมติของมราประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดย มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการ กระตุ้นเศรษฐกิจ รอบใหม่ในช่วงปลายปี 2565 เพื่อเป็น ของขวัญปีใหม่ 2566

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) มีหนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 463 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เรื่อง การดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน ไปถึงรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กระทรวง กรม โดยระบุข้อความว่า ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรดำเนินการเพื่อมอบเป็น ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน 

โดยแผนงาน/โครงการดังกล่าวต้องสามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติต่อส่วนรวมได้ทันในช่วง เทศกาลปีใหม่ อย่างแท้จริง ไม่ขัดต่อกฎหมายและประกาศเตือนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วย เช่น โครงการคนละครึ่ง หรือ "คนละครึ่งเฟส 6" โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐนำแผนงาน/โครงการดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องในภาพรวมก่อน

 

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และโปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป

ของขวัญปีใหม่ 2566

 

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ