ข่าว

"ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด" ปลูกบน ที่ดิน กู้เงิน ได้ เปิดเงื่อนไข และ ขั้นตอน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ใครมี ที่ดิน ต้องอ่าน "ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด" ต้นไม้กู้เงินได้ เปิดเงื่อนไข และ ขั้นตอน ทำอย่างไร ต้นไม้ ชนิดไหน ยอดฮิต ยื่นกู้ มากสุด

"ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด" หรือ ต้นไม้กู้เงินได้ เกิดขึ้นภายหลังการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2561 ซึ่งที่ประชุม มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง กำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ โดยการนำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูง มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ โดยกำหนดว่าจะต้องเป็นต้นไม้ตามบัญชีท้ายกฎหมายว่าด้วยสวนป่า จำนวน 58 ชนิด ที่สามารถนำมาเป็นทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก และมีโอกาสในการประกอบธุรกิจมากขึ้น

 

 

 

 

ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด กู้เงิน ได้

 

 1. ไม้สัก
 2. พะยูง
 3. ชิงชัน
 4. กระซิก
 5. กระพี้เขาควาย
 6. สาธร
 7. แดง
 8. ประดู่ป่า
 9. ประดู่บ้าน
 10. มะค่าโมง
 11. มะค่าแต้
 12. เคี่ยม
 13. เคี่ยมคะนอง
 14. เต็ง
 15. รัง
 16. พะยอม
 17. ตะเคียนทอง
 18. ตะเคียนหิน
 19. ตะเคียนชันตาแมว
 20. ไม้สกุลยาง (ไม่รวมยางพารา)
 21. สะเดา
 22. สะเดาเทียม
 23. ตะกู
 24. ยมหิน
 25. ยมหอม
 26. นางพญาเสือโคร่ง
 27. นนทรี
 28. สัตบรรณ
 29. ตีนเป็ดทะเล
 30. พฤกษ์
 31. ปีบ
 32. ตะแบกนา
 33. เสลา
 34. อินทนิลน้ำ
 35. ตะแบกเลือด
 36. นากบุด
 37. ไม้สกุลจำปี (จำปีสิรินธร จำปีป่า จำปีถิ่นไทย จำปีดง จำปีแขก จำปีเพชร )
 38. แคนา
 39. กัลปพฤกษ์
 40. ราชพฤกษ์
 41. สุพรรณิการ์
 42. เหลืองปรีดียาธร
 43. มะหาด
 44. มะขามป้อม
 45. หว้า
 46. จามจุรี
 47. พลับพลา
 48. กันเกรา
 49. กะทังใบใหญ่
 50. หลุมพอ
 51. กฤษณา
 52. ไม้หอม
 53. เทพทาโร
 54. ฝาง
 55. ไผ่ทุกชนิด
 56. ไม้สกุลมะม่วง
 57. ไม้สกุลทุเรียน
 58. มะขาม

ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด

เกณฑ์การประเมินราคา ต้นไม้มีค่า 58 ชนิด

 

 1. ต้องเป็นต้นไม้อายุ 1 ปีขึ้นไป
 2. มีลำต้นตรง 2 เมตรขึ้นไป
 3. ต้องเป็นต้นไม้ที่ปลูกในที่ดินตนเอง
 4. การวัดมูลค่าจะต้องมีกรรมการและสมาชิกธนาคาร อย่างน้อย 3 คนร่วมประเมินมูลค่า
 5. ต้นไม้เป็นรายต้นที่ความสูง 1.30 เมตร
 6. มีเส้นรอบวงต้น ไม่ต่ำกว่า 3 เซนติเมตร และเปรียบเทียบเส้นรอบวงที่วัดได้ กับตารางปริมาณ และราคาเนื้อไม้ ที่แบ่งเป็น 4 กลุ่ม เพื่อหามูลค่าต้นไม้ และจะปล่อยกู้ให้ 50% ของราคาประเมินต้นไม้ชนิดนั้น ๆ

 

ตัวอย่าง ที่ดินที่นำมาจดจำนองขอสินเชื่อ

 

 • หากที่ดินที่นำมาจดจำนองขอสินเชื่อ มีราคาประเมิน 500,000 บาท ปกติกู้ได้ร้อยละ 50 ของราคาประเมิน หรือ 250,000 บาท
 • หากผู้กู้มีต้นไม้ ซึ่งมีมูลค่าตามการประเมินมูลค่าต้นไม้รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท ก็จะใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ร้อยละ 50 หรือ 150,000 บาท

 

 

ดังนั้น ผู้กู้รายนี้ จะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันทั้งสิ้น 650,000 บาท (ราคาประเมินที่ดิน 500,000 + มูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันที่เป็นต้นไม้ 150,000) และจะสามารถได้วงเงินกู้ 325,000 บาท หรือร้อยละ 50 ของ 650,000 บาท ซึ่งหมายความว่า ได้เพิ่มจากราคาประเมินที่ดินเปล่า 75,000 บาท เป็นต้น

 

ต้นอินทนิลน้ำ

 

สถิติการใช้ไม้ยืนต้นยื่นหลักประกัน

 

ข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ระบุว่า สถิติการจดทะเบียนการนำต้นไม้มาเป็นหลักประกัน ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 146,282 ต้น เป็นจำนวนเงินค้ำประกัน 137,117,712 บาท แบ่งได้ดังนี้

 

 • ยื่นกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวนต้นไม้ 318 ต้น จำนวนเงินค้ำประกัน 3,103,912 บาท
 • ยื่นกับธนาคารกรุงไทย จำนวน 23,000 ต้น จำนวนเงินค้ำประกัน 128,000,000 บาท 
 • ยื่นกับพิโกไฟแนนซ์ จำนวนต้นไม้ 122,964 ต้น จำนวนเงินค้ำประกัน 6,013,800 บาท 

 

 

สำหรับประเภทต้นไม้กู้เงินได้ ที่นำมาเป็นหลักประกัน ได้แก่ มะขาม มะกอกป่า สะดา ตะโก โมกมัน งิ้วป่า กระท้อน มะเกลือ ยอป่า มะม่วง ไม้แดง ยาง ประดู่ป่า มะหาด พะยอม เสลา เต็ง ประดู่บ้าน รัง พลวง สัก ตะแบกนา มะขามเทศ ตะกู พฤกษ์

 

 

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

 

 

 

 

 

 

 

logoline