ข่าว

ออมสิน เพิ่มเงิน "สลากออมสิน 2 ปี" ฝากหลักร้อย ลุ้นหลักล้าน เริ่มรับฝาก 12 ต.ค.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ธนาคารออมสิน เพิ่มเงิน "สลากออมสิน 2 ปี" ทั้ง สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ฝากหลักร้อย ลุ้นหลักล้าน เริ่มรับฝากตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565

ธนาคารออมสิน เพิ่มเงิน "สลากออมสิน 2 ปี" ทั้ง สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และ สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย แถมเพิ่มผลตอบแทนทั้งดอกเบี้ยและเงินรางวัลเลขท้าย โดยสามารถเริ่มรับฝากตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป บุคคลธรรมดาได้รับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มไม่เสียภาษี ฝากง่ายๆ แถมได้ลุ้น ที่ MyMo หรือ ธนาคารออมสิน ทุกสาขา

 

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์

 

ระยะเวลารับฝาก

- ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

 

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

- บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป
- นิติบุคคลทุกประเภท

 

อายุ

- 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)

 

หน่วยละ

- 100 บาท

 

รายละเอียดดอกเบี้ย

- ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.15 บาทต่อหน่วย (0.075% ต่อปี)

 

อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

- ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย
- ฝากไม่ครบ 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย

 

วงเงินในการรับฝาก

- ฝากขั้นต่ำ 100 บาท (1 หน่วย)
- ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อราย

 

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

- จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

การออกรางวัล

- ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคม ออกรางวัล วันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม) *หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

 

การรับเงินรางวัล

- โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

 

เงื่อนไขหลัก

- ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
- รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน 3 คน
- ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

 

สลากครบอายุ

- โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

เงินรางวัล

เงินรางวัล

 

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย

 

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

 

รายละเอียดหลักเกณฑ์

 

ระยะเวลารับฝาก

- ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. 65 เป็นต้นไป

 

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี

- บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

 

อายุ

- 2 ปี (สิทธิการถูกรางวัล 24 ครั้ง)

 

หน่วยละ

- 100 บาท

 

รายละเอียดดอกเบี้ย

- ฝากครบ 2 ปี ได้รับดอกเบี้ย 0.15 บาทต่อหน่วย (ร้อยละ 0.075 ต่อปี)

 

อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

- ฝากไม่ครบ 3 เดือน หักส่วนลด 2.00 บาทต่อหน่วย
- ฝากไม่ครบ 2 ปี ไม่ได้รับดอกเบี้ย

 

วงเงินในการรับฝาก

- สามารถเลือกทำรายการฝากตามจำนวนเงินที่กำหนดได้ ดังนี้ จำนวนเงิน 1,000 /5,000 /10,000 /50,000 /100,000 และ 500,000 บาท
- สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการฝากด้วยตนเองตั้งแต่ 1,000 บาท และสูงสุด ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยระบุได้เฉพาะจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัว
- วงเงินการทำรายการสูงสุด 10,000,000 บาทต่อวัน (วงเงินรวมกับการโอนเงินภายในบัญชีตนเอง)
- ธนาคารไม่ออกใบสลากให้ แต่สามารถตรวจสอบรายการฝากได้ในบริการ Mobile Banking (MyMo)
- สามารถฝากเพิ่มในทะเบียนสลากเดิมได้โดยเป็นรายการฝากใหม่

 

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

- จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

การออกรางวัล

- ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ยกเว้นเดือน มกราคม และ พฤษภาคม ออกรางวัล วันที่ 30 ธันวาคม และ 2 พฤษภาคม) *หยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัล*

 

การรับเงินรางวัล

- โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

 

เงื่อนไขหลัก

- ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอนสำหรับรับโอน เงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสลากครบอายุ และเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก
- ต้องสมัครใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) สำหรับทำรายการฝาก-ถอน ผ่านบริการ Mobile Banking (MyMo)
- ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

 

สลากครบอายุ

- โอนเงินสลากครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

 

เงินรางวัล

เงินรางวัล

 

ดอกเบี้ย ครบอายุ

ดอกเบี้ย

 

สลากพิเศษ

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ