ข่าว

"ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" รอบ 8 วันนี้ ผ่าน ไม่ผ่าน เช็คผลที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" รอบ 8 ประกาศผ่าน-ไม่ผ่าน ตรวจสอบสถานะ เช็คผลที่นี่ สรุปครบลงทะเบียนไม่ผ่านต้องแก้ไขข้อมูลภายในวันที่ 17 พ.ย. นี้เท่านั้น

กระทรวงการคลัง ประกาศผลการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการปะกาศผลครั้งนี้  ถือเป็นรอบที่ 4 ที่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ ในระหว่างวันที่ 21-27 ต.ค. 65 สามารถเข้าไป "ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565"  ได้แล้ว โดยจะเริ่มประกาศผลการลงทะเบียนและสถานะ ผ่าน-ไม่ผ่าน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
 

ขั้นตอนและวิธี "ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" เพื่อเช็คว่าสถานะการลงทะเบียนผ่าน -ไม่ผ่าน สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ 

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่
  • จากนั้นคลิก "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"
  • กรอกหมายเลขบัตรประชาชน และวันเดือนปีเกิด จากนั้นคลิก "ตรวจสอบข้อมูล"
  • ระบบจะ แสดงสถานะการลงทะเบียน ของผู้ลงทะเบียน

 

สำหรับการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-6 ต.ค. 65 เวลา 12.00 น มีจำนวนผู้ลงทะเบียนรวม 20,501,091 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,851,125 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 10,649,966 ราย โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 จะต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ อีกครั้ง
 

การลงทะเบียนตามโครงการฯ เป็นการลงทะเบียนรายบุคคล (ผู้ลงทะเบียน) แต่กา "ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" จะตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัว โดยจะดำเนินการดังนี้ 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้พิจารณษตามเกณฑ์บุคคล หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัว ในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตร

 

หากผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการ "ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ตามเกณฑ์ครอบครัว จะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติและผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิตามโครงการฯ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดูรายละเอียดการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่  


กระทรวงการคลัง ได้มีการขยายเวลากา ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565  รอบใหม่ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 19 ก.ต. 65 ไปเป็นวันที่ 31 ต.ค. 65 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการฯ ที่ไม่สามารถติดตามคู่สมรสได้ รวมถึงเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ  โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  คลิกที่นี่ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ของทุกวัน หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั่วประเทศ


หากตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน แล้วพบสถานะ การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เกิดจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน/ครอบครัว ที่ให้ไว้ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนจะต้องแก้ไขข้อมูลของตนเองให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 พ.ย. 65 ที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ได้ลงทะเบียนหรือได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ไม่มีครอบครัวสามารถไปแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้

 

ติดตาม คมชัดลึก ที่นี่
Facebook : https://www.facebook.com/komchadluek/
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w  

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ