ข่าว

ตรวจสอบสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 welfare.mof.go.th เช็คแนวทางแก้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ตรวจสอบสิทธิ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ บัตรคนจน เช็คแนวทางแก้ สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ welfare.mof.go.th

"ตรวจสอบสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" หลังจากเปิดให้ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือ บัตรคนจน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน-19 ตุลาคม 2565 และได้เปิดให้ ตรวจสอบสถานะ ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปแล้ว 2 รอบ โดยจะประกาศสิทธิผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ทั้งหมด 8 รอบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน - 11 พฤศจิกายน 2565 รอบต่อไปพร้อมให้ตรวจสอบสถานะ ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว เช็คผลลงทะเบียนบัตรคนจน พบ สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ตรวจสอบสถานะได้อีกครั้งวันไหน อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

 

 

 

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ตั้งแต่วันที่ 5 - 26 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 18,058,564 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,717,953 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 8,340,611 ราย ซึ่งจากการประกาศผล "สถานะการลงทะเบียน" ของโครงการฯ ปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นข้อมูลผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ และผู้ลงทะเบียนที่ได้แก้ไขข้อมูลในระหว่างวันที่ 9 - 15 กันยายน 2565 พบว่า มีจำนวน 625,469 ราย ที่มี "สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ดังนี้

 

 

 1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
 2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
 3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
 4. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
 5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
 6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
 7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
 8. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
 9. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ มีสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

 

 1. หากสถานะเป็น "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองแล้วพบว่า "ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส" แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คู่สมรสของผู้ลงทะเบียนเสียชีวิตแล้ว และมีใบมรณะบัตรของคู่สมรส หรือหากสถานะ "การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้วพบว่า "ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตร และข้อมูลเลขบัตรประชาชนของทุกราย" แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า บุตรของผู้ลงทะเบียนมีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอีกครั้งในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป
 2. หากสถานะเป็น "สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์" เนื่องจากกรณีอื่น ๆ ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง หรือหากพบว่า ข้อมูลที่ลงทะเบียนไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เช่น จำนวนบุตรที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีจำนวนมากกว่าข้อมูลบุตรที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น กรณีดังกล่าว หากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียน จะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียน ที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” อีกครั้งในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่ หรือ welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน

 

 

วิธีตรวจสอบผลการ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียน การตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองได้ในวันที่ 16 ก.ย.-11 พ.ย.2565 โดยสามารถตรวจสอบผลการสมัครผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ 2 ช่องทางดังนี้

 

1. ช่องทางการตรวจสอบสถานะออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

 • การตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ด้วยตัวเอง เพียงพิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ วัน เดือน ปีเกิด
 • คลิกตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกที่นี่
 • คลิกปุ่มสีส้ม "ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน"

 

2. ตรวจสอบผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ผ่านจุดบริการรับลงทะเบียน

 • ให้ไปติดต่อที่จุดลงทะเบียนไว้ และยื่นตรวจสอบสิทธิ โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า มาขอตรวจสอบผลการสมัคร และยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่

ไทม์ไลน์ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

 

 

 

เพื่อไม่พลาด ข่าวสารต่างๆ คมชัดลึก ไปที่
Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCnniqWGq9lOqYd5sGWxVi7w
LineToday - https://today.line.me/th/v2/publisher/100057

เช็กรายชื่อศิลปินเข้าชิง "คมชัดลึก ลูกทุ่ง Awards 2565" ใครคือ 6 Candidate กับ 8  สาขา Popular Vote 

https://www.komchadluek.net/entertainment/524524

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ