ข่าว

“เลขาฯตรีนุช” ชื่นชม นักศึกษา ใน สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นทุกปี

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อรพินทร์ เพชรทัต “เลขาฯตรีนุช” ลงพิ้นที่ภาคใต้ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนพาน้องกลับมาเรียน สถานศึกษาปลอดภัย ชื่นชม อศจ.นครศรีธรรมราช เปิดศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ และมีนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปี

วันนี้ (23 กันยายน 2565) นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "เลขาฯตรีนุช"ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสถานศึกษาภาครัฐ และเอกชน ในสังกัดอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช (อศจ.นครศรีธรรมราช) โดยมีเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา นายประชา ฤทธิผล ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช และคณะ ผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา(สอศ.)

 

นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการพาน้องกลับมาเรียน กระทรวงศึกษาธิการ มีความพยายามในการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้เรียน ที่หลุดจากระบบการศึกษาจากสาเหตุ หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ และหนึ่งในสาเหตุที่เด็กหลุดจากระบบและควรติดตามคือกลุ่มเด็กติดเกมส์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็มีแนวทางที่จะส่งเสริมดำเนินการในลักษณะของการสร้างอาชีพ ให้เข้าสู่การเป็นกีฬา ESports ด้านการดำเนินการในโครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ สถานศึกษาอาชีวะก็มีความพร้อมในการรองรับผู้เรียนด้านสถานศึกษาปลอดภัย ให้บูรณาการลูกเสือจิตอาสาดูแลความปลอดภัยหน้าสถานศึกษา ทางข้ามม้าลาย ให้มีการจัดตั้งกรวยสร้างสัญลักษณ์ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงการให้ข้อมูลด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแก่ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

“เลขาฯตรีนุช” ชื่นชม นักศึกษา ใน สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นทุกปี

“เลขาฯตรีนุช” ชื่นชม นักศึกษา ใน สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นทุกปี


 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ ที่ อศจ.นครศรีธรรมราช เริ่มขับเคลื่อนรองรับ มาตั้งแต่ปี 2563 และมีผู้เรียนในสาขางานยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

“เลขาฯตรีนุช” ชื่นชม นักศึกษา ใน สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นทุกปี

“เลขาฯตรีนุช” ชื่นชม นักศึกษา ใน สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นทุกปี

“เลขาฯตรีนุช” ชื่นชม นักศึกษา ใน สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า เพิ่มขึ้นทุกปี

 

ทั้งนี้ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ เพื่อปรับ Mindset ให้กับผู้ปกครอง และประชาชนในการเรียนอาชีวศึกษา ทั้งนี้เบื้องต้นสามารถเริ่มจาก “ห้องเรียนอาชีพ” ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบ Active Learning

ในโอกาสนี้ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management (CVM) ด้านพาณิชย์นาวี

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช มีจุดประสงค์ในการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ ให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001-2010 และมาตรฐาน STCW 2010 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001-2015 จากบริษัท Global group จำกัด และได้รับรองหลักสูตรจากกองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกล หลักสูตรต้นกลและรองต้นกล และหลักสูตรฝึกอบรมพื้นฐานคนประจำเรือ

 

ด้านนายไชยเชษฐ์ ย้อยยางทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการต่อเรือนครศรีธรรมราช กล่าวว่าได้นำหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาบูรณาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร IMO Model Course ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรดังกล่าวมาแล้ว เมื่อจบหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตร 2 ใบ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช, กรมเจ้าท่ารับรอง สามารถนำประกาศนียบัตรเข้าทำงานบนเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด