ข่าว

"คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก 23 ก.ย.65 เช็ควิธีลงทะเบียนด่วน ก่อนสิทธิเต็ม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดตโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65 จนถึงวันเสาร์ที่ 1 ต.ค. 65

อัปเดตโครงการ "คนละครึ่งเฟส 5" หลังจากที่เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไปแล้ว และยืนยันสิทธิไปแล้วตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยหากลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" และยืนยันสิทธิแล้วจะต้องใช้สิทธิครั้ง ก่อนวันที่ 14 กันยายน 2565 

 

ทั้งนี้จากกลุ่มที่ไม่ได้มีการใช้จ่ายสิทธิครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ 14 วัน สิทธิ  "คนละครึ่งเฟส 5" ที่เหลืออยู่นั้น กระทรวงการคลังจะนำสิทธิคงเหลือดังกล่าวมาเปิด ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 ให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 ก.ย. 65 จนถึงวันเสาร์ที่ 1 ต.ค. 65 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หรือ www.คนละครึ่ง.com ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.00 น.

การลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5" รอบเก็บตก กระทรวงการคลังจะใช้คุณสมบัติเหมือนกับรอบที่ผ่านมา โดยผู้ที่จะลงทะเบียนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 • ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักและมีบัตรประจำตัวประชาชน
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3
 • ไม่เคยถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืน หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการหรือโครงการอื่นๆ ของรัฐ

ช่องทางการลงทะเบียน "คนละครึ่งเฟส 5"

สำหรับผู้ใช้ใหม่ (คนใหม่ ที่ไม่เคยใช้สิทธิคนละครึ่งเฟส 4) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. 65 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจำนวน เริ่มเวลา 06.00– 22.00 น.

 • รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)
 • ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
 • ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)
 • เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 65 หรือหลังจากได้รับสิทธิ
 • เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
 • ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.
 • เสร็จสิ้นการชำระเงิน
logoline

ข่าวที่น่าสนใจ