ข่าว

อายิโนะโมะโต๊ะ เปิดให้เยี่ยมชม “ต้นแบบโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อายิโนะโมะโต๊ะ เปิดให้เยี่ยมชม “ต้นแบบโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ผ่าน “แพลตฟอร์มออนไลน์” ให้ทุกคนสาามารถเข้าเยี่ยมชมได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy) ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยล่าสุดได้เปิดตัว “แพลตฟอร์มการเยี่ยมชมโรงงานเสมือนจริงแห่งใหม่” ณ “โรงงานอายิโนะโมะโต๊ะกำแพงเพชร” ต้นแบบโรงงานสีเขียวของกลุ่มบริษัทฯ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการเยี่ยมชมโรงงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านมุมมอง 360 องศา ให้ความรู้สึกเสมือนได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานจริงๆ ชูจุดเด่น “สะดวก สนุก และเรียนรู้ได้ง่ายๆ ทุกที่ ทุกเวลา” สะท้อนภาพลักษณ์ การเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำ ที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค

 

สำหรับ “แพลตฟอร์มการเยี่ยมชมโรงงานเสมือนจริงแห่งใหม่” นี้ มุ่งส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การดำเนินการเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ การใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียน การจัดการของเสีย และการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อายิโนะโมะโต๊ะ เปิดให้เยี่ยมชม “ต้นแบบโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”  ผ่าน “แพลตฟอร์มออนไลน์”

 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสบความสำเร็จในการติดตั้งเทคโลโลยี “โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล”ที่ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มได้อีกกว่า 50,000 ตัน/ปี

อายิโนะโมะโต๊ะ เปิดให้เยี่ยมชม “ต้นแบบโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เรามุ่งมั่นที่จะเป็น กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ พร้อมส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้สังคมไทย สอดคล้องกับนโยบาย การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value-ASV)” ที่เรายึดมั่นเสมอมา

 

อายิโนะโมะโต๊ะ เปิดให้เยี่ยมชม “ต้นแบบโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

อายิโนะโมะโต๊ะ เปิดให้เยี่ยมชม “ต้นแบบโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

อายิโนะโมะโต๊ะ เปิดให้เยี่ยมชม “ต้นแบบโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

 

นอกจากโรงงานสีเขียวแห่งนี้ ทุกท่านยังสามารถเยี่ยมชมโรงงานอื่นๆ ของอายิโนะโมะโต๊ะได้ ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ajinomoto.co.th/th/our-activity/general-factory-visit

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ